Bassängbad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar för bassäng-
bad, med till exempel stickprovskontroller av badvattenkvaliteten. Den
dagliga tillsynen är det dock verksamhetsutövaren själv som ansvarar
för, i den obligatoriska egenkontrollen. Verksamhetsutövaren tar vattenprover för att kontrollera badvattnets kvalite. Det kontrolleras även bl.a.  att det sker en tillräcklig desinfektion av vattnet.

Den som vill driva en badanläggning ska anmäla det till miljö- och bygg-
enheten innan lokalen eller anläggningen tas i bruk. Information om
krav på badvattenkvalitet, skötsel av bassängbad med mera finns i
Socialstyrelsens allmänna råd samt handbok om bassängbad
under länkar till höger på sidan.

 

Skriv ut: