Luftmiljö

År 2014 genomförde SMHI på uppdrag av Länsstyrelsen luftberäkningar längs 5 vägsträckor i centralorten. Beräkningar har genomförts för kvävedioxid och partiklar (PM10 och PM2,5) och visar att luftkvaliteten i Arvidsjaur är mycket god.

Mellan åren 2002 och 2005 genomfördes luftmätningar vid fd Teckans kiosk, Fridhemsskolan och Stortorget förskola. Det var VOC (flyktiga organiska kolväten) och sot som undersöktes.

Rapporterna finns att läsa under dokument.

Skriv ut: