Gröna Nyckeltal

De gröna nyckeltalen sammanställs årligen för att mäta förändringar inom miljöområdet över tiden. Gröna Nyckeltal är ett sätt att i siffror och diagram åskadliggöra trender för miljötillståndet, miljöpåverkan, resursanvändningen och miljöarbetet.Miljöredovisningen kan användas som beslutsunderlag  eller underlag för att formulera nya miljömål. Den kan också vara en hjälp vid prioritering mellan olika åtgärder.

 

 

    De gröna nyckeltal som valts ut delas in i   
    följande grupper:

    - Naturvård
    - Avfall
    - Slam
    - Energianvändning
    - Luftmiljö

 

 

 

 

 

Nyckeltalen baseras framförallt på statistik från kommunens förvaltningar, egna undersökningar, statliga myndigheter och Statistiska centralbyrån. De gröna nyckeltalen finns under dokument.

Skriv ut: