Livsmedelskontroll

Livsmedelskontroll i den rådande situationen med coronavirus (covid-19)

Den rådande coronapandemin påverkar alla delar av samhället. Här är några punkter som är bra att känna till för dig som har ett företag i livsmedelsbranschen och därför får någon form av kontroll. Livmedelsinspektörerna följer Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets råd och anpassar livsmedelskontrollen efter dessa.

  • Inspektörerna som genomför kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er. Inspektörerna kommer kontakta er om hur kontrollen kan utföras för just ditt företag.

 

  • Verksamheter där personer ur riskgrupper vistas, till exempel äldreboenden, kommer inte att kontrolleras i dagsläget.

 

  • Nystartade livsmedelsverkamheter kommer få information om hur kontrollerna kommer att genomföras i samband med registreringen.

 Information om livsmedelskontroll kommer uppdateras löpande.


Livsmedelskontroll är ett av Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens tillsynsområden.

Kontrollen innebär registrering av livsmedelsföretag, inspektioner, revisioner och provtagning. Vi kontrollerar bland annat personalhygien, rengöring, hantering av livsmedel och lokalernas utformning. Vi utreder också klagomål om hygien, kvalitet och misstänkt matförgiftning. I Arvidsjaur finns det ca 110 livsmedelsverksamheter som kontrolleras återkommande. Privat beredning och hantering av mat, som ska konsumeras i det egna hushållet eller i en privat krets, omfattas inte av vår kontroll.


Syftet med livsmedelskontrollen är att alla livsmedel som serveras eller säljs skall vara säkra att äta. Det innebär att de ska hanteras på ett hygieniskt sätt och vara rätt märkta. Det kontrolleras genom inspektion av lokaler och kontroll av hantering och produkter. Livsmedelsföretag kan t.ex vara caféer, restauranger, livsmedelsbutiker, vattenverk, kök på skolor eller förskolor.

Livsmedel definieras i livsmedelslagen som matvaror och drycker inklusive dricksvatten, samt godis eller annan vara som är avsedd att ätas eller drickas av människor. 


Mer information finns också på sidan Livsmedel för företag

Skriv ut: