Livsmedelskontroll

 
Livsmedelskontroll är ett av Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens tillsynsområden.

Kontrollen innebär registrering av livsmedelsföretag, inspektioner, revisioner och provtagning. Vi kontrollerar bland annat personalhygien, rengöring, hantering av livsmedel och lokalernas utformning. Vi utreder också klagomål om hygien, kvalitet och misstänkt matförgiftning. I Arvidsjaur finns det ca 110 livsmedelsverksamheter som kontrolleras återkommande. Privat beredning och hantering av mat, som ska konsumeras i det egna hushållet eller i en privat krets, omfattas inte av vår kontroll.


Syftet med livsmedelskontrollen är att alla livsmedel som serveras eller säljs skall vara säkra att äta. Det innebär att de ska hanteras på ett hygieniskt sätt och vara rätt märkta. Det kontrolleras genom inspektion av lokaler och kontroll av hantering och produkter. Livsmedelsföretag kan t.ex vara caféer, restauranger, livsmedelsbutiker, vattenverk, kök på skolor eller förskolor.

Livsmedel definieras i livsmedelslagen som matvaror och drycker inklusive dricksvatten, samt godis eller annan vara som är avsedd att ätas eller drickas av människor. 


Mer information finns också på sidan Livsmedel för företag

Relaterade Länkar

Skriv ut: