Livsmedel för företag

 

Företagaren har ansvaret

Dessa sidor är tänkt som hjälp för dig som driver ett livsmedelsföretag eller som planerar att starta upp en livsmedelsverksamhet. 

Livsmedelsföretagaren är fullt ut ansvarig för att livsmedlen är säkra och rätt märkta. De ska också kunna spåras ett steg bakåt och i vissa fall ett steg framåt i livsmedelskedjan. Därför ska företaget ha rutiner och arbetssätt och övervaka tillverkning, servering och försäljning av livsmedel. Att hantera livsmedel som ska släppas ut på marknaden ställer vissa krav på lokalen, hanteringen och kunskapen hos dig som verksamhetsutövare. Bestämmelser finns både i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Inom EU-unionen är livsmedelslagstiftningen gemensam. EG-förordningarna om hygien och kontroll ställer krav på livsmedelsföretagens kunskap, ansvar och egenkontroll.

Skriv ut: