Vägglöss

Vägglöss finns i alla länder och antalet har i Sverige och resten av världen ökat kraftigt. Orsaken till den snabba spridningen beror framförallt på ett ökat resande världen över. Har du fått eller misstänker vägglöss i din bostad är du skyldig enligt hyreslagen att anmäla detta direkt till din hyresvärd.


Fakta om Vägglöss

 • Vägglöss är ofarliga och sprider inga sjukdomar men är obehagliga. Den största hälsorisken är överföring av bakterier från händerna då man kliar sig.
 • En vuxen vägglus är 4-5mm lång med bred oval tillplattad kropp, färgen är ljust gul/brun till rödbrun efter det att den sugit blod. Kroppens övre yta är täckt med kort gyllengul behåring vilket gör att vägglusen ger ett randigt intryck.
 • Vägglöss kryper och håller sig i närheten av människor då vi är värddjuret.
 • 90 % av alla vägglöss i ett rum finns i eller i nära anslutning till sängen eftersom det är där födan finns. Vägglössen kan gömma sig i madrassen, i springor, sänghörn, golvlistor gardiner och speglar.
 • Vägglöss har ett kryptiskt beteende och söker sig till din kroppsvärme och andningsluft. De kommer endast fram för att äta, vilket normalt sker nattetid. Detta innebär att den är svår att upptäcka.
 • Vägglössens etablering beror inte på smuts, men de trivs bättre i en stökig lägenhet då det ger lössen fler håligheter att gömma sig i.
 • Vägglusen sprids till nya platser med hjälp av våra saker.
 • Vägglöss kan ligga i dvala i upp till ett år, var därför extra noga me d t.ex. en väska som du ställt undan i ett förråd efter att du varit utomlands.
 • Vägglusen är egentligen ingen lus utan en så kallad skinnbagge (till skillnad från bland annat huvud-, kropps- och flatlöss). Den lever uteslutande på att suga blod men kan tåla långvarig svält, upp till ett år.
 • På dagen gömmer de sig i och kring sängen, under madrassen, i gardinerna, i sänggavlarna, under insydda knappar i madrassen, vid golvlister, i kopplingsdosor, bakom tavlor med mera.


Förebygga problem

 • Skaka ur väskan och kläder noga utomhus efter utlandsresan. Lägg väskan och packningen i frysen eller bastun eftersom vägglusen inte tål stark värme eller kyla.
 • Tänk på brandrisken om du väljer att använda bastun. Håll uppsikt!


Om du fått vägglöss

 • Misstänker du att du har vägglöss kan du kontrollera det genom att sätta upp en klisterfälla, dubbelhäftande tejp runt sängen, som krypen fastnar i.
 • Det är mycket besvärligt att bli av med vägglöss och kräver professionella skadedjurssanerare. Saneringen kan ta flera veckor.
 • Anmäl omedelbart till din hyresvärd som hjälper dig att bli av med vägglössen!

Kontakta Miljö- och byggenheten

Telefon: 0960-155 00 (växel)
E-post: mbhn@arvidsjaur.se

Skriv ut: