Rådjur

 

Allmän beskrivning

Vissa anser att rådjur är skadedjur då de kan orsaka trafikolyckor och äter av våra trädgårdar. Även om rådjursstammen i stort tenderar att minska så är populationen ändå hög främst i många villaområden.

Rådjur kan orsaka många problem i samhället:

  • Viltolyckor i trafiken
  • Betesskador i trädgårdarna
  • Eventuellt spridning av fästingar
  • Sjukdomar såsom pälsätarangrepp och inavelskomplikationer kan uppstå när djuren blir för många vilket orsakar lidande för djuren.

När rådjuren blir för många måste man skjuta av för att hålla stammen i acceptabelt antal. Ingen avlivning får dock ske under den period när rådjuren har ungar, enligt Jaktlagen.

Förebygga problem

  • Du kan plantera vissa typer av växter i trädgården som rådjuren inte tycker om att äta. 
  • Det finns vissa medel att köpa för att hålla dem borta från din trädgård.
Skriv ut: