Skadedjur och ohyra

Djur och insekter kan klassas som ohyra eller skadedjur när de finns på en olämplig plats i ett olämpligt antal. De kan då göra stor skada genom till exempel att angripa livsmedel, textilier och träslag. Exempel på ohyra kan vara mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor och kackerlackor. Med skadedjur avses bland annat möss, råttor och duvor.

Här kan du läsa om hur du som privatperson kan undvika att få problem med ohyra och skadedjur i ditt hem eller i din närmiljö.

 

Ansvar och sanering


I hyresrätt

Möbler eller andra föremål som du vet, eller har anledning att misstänka är angripna av skadedjur får inte tas in i bostaden. Oavsett hur ohyran kommit in i lägenheten är du som hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden så fort du upptäcker ohyran. Hyresvärden ansvarar sedan för saneringen. Om du som bor i hyresrätt är ansvarig för att ohyra förekommer i bostaden kan hyresvärden kräva ersättning för saneringskostnaderna.


I bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt har enligt Bostadssrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i din lägenhet. Om det inte efterlevs kan du själv få komma att stå för kostnaden för att utrota ohyran. Styrelsen är dock alltid skyldig att – om det gäller en bostadslägenhet som utgör en del av ett hus – vidta åtgärder för utrotande av ohyran.


I villa eller radhus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring, kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

 

Tips

•Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent så att insekter inte får chans att föröka sig.
•Reser du utomlands kan du titta igenom dina kläder noga när du packar upp så att du inte fått med dig ovälkomna gäster i bagaget.
•Du som köper direktimporterade matvaror bör vara uppmärksam på att inga insekter kommer med varorna.
•Råttor och möss äter det mesta, tänk på att inte låta något ätbart ligga kvar på marken.
•Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Detsamma gäller för komposter.

Kontakt
Om du bor i lägenhet kontakta i första hand din fastighetsägare som har särskilt ansvar för att fortlöpande undersöka och åtgärda problemet. Fastighetsägaren kan ha avtal med ett saneringsföretag. Fortsätter problemet eller lyssnar inte fastighetsägaren anmäler du dina olägenheter till  miljö- och byggenheten genom att fylla i och skicka in blanketten Anmälan om olägenhet som du hittar under dokument längst ned på sidan.

Äger du din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag eller ett saneringsföretag för att få råd om hur du kan gå vidare.

Klicka på bilderna nedan om du vill läsa mer om olika skadedjur:

Skriv ut: