Radon i hus

Den luft som finns i jorden innehåller alltid mer eller mindre radon. Om det vill sig illa kan denna radonhaltiga jordluft hamna i våra bostadshus. Radon kan också komma från vissa byggmaterial. Radon är en gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer.

För att upptäcka radon måste mätningar göras, därför är det viktigt att alla mäter radonhalten i sina fastigheter.

Mätning bör göras vid nybyggnad eller större förändringar, exempelvis byte av fönster, isolering eller byte av ventilation.

För att få tillförlitliga resultat ska mätningarna utföras i minst två månader under perioden 1 oktober–30 april. Både nybyggda och befintliga hus bör ha en radonhalt på högst 200 Becquerel per kubikmeter luft. Vid högre halter bör man vidta åtgärder för att sänka radonhalten.

Som villaägare kan du via länkarna nedan läsa mer om radon på Strålsäkerhetsmyndigheten och via SWEDAC få veta vart du kan beställa radondosor/mätdosor.

Skriv ut: