E-cigaretter och påfyllnadsbehållare

 

Ny lag om e-cigaretter och e-vätskor 1 juli 2022

Sedan den 1:e juli 2022 behöver verksamheter som bedriver tobakshandel tillstånd av länsstyrelsen för att sälja e-cigaretter eller e-vätskor. Detta beror på ny kemikalielagstiftning och klassificering av e-cigaretter och e-vätskor som särskilt farlig kemiska produkter.

Länsstyrelsen rekommenderar att butikerna söker ett generellt tillstånd för överlåtelse av e-cigaretter och e-vätskor.

Länsstyrelsen har en e-tjänst för ansökan om tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Du hittar mer information på Kemikalier och kemiska produkter | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

 

 

Ny lag om tobak och liknande produkter 1 juli 2019

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny tobakslag. Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425) kommer att upphävas och ersättas av en ny lag om tobak och liknande produkter, 2017/18:156.

Den nya tobakslagen Lag om tobak och liknande produkter innbär bland annat:

  • tobaksförsäljning blir tillståndspliktig
  • snusförpackningar måste innehålla minst 20 portioner
  • det blir förbjudet att röka på uteserveringar
  • rökförbudet gäller även för e-cigaretter

Mer information om vad tillståndsplikt innebär kommer att publiceras inom kort.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedan den 1 juli 2017 ska försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare med nikotin anmälas till kommunen innan försäljning påbörjas.

 

Säljarens ansvar

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat innehåller kontaktuppgifter till ansvariga personer.

Anmälan ska lämnas in 14 dagar innan försäljningsstart tillsammans med en kopia på egenkontrollprogrammet.

 

Anmälan skickas till:

Miljö- och byggenheten

Storgatan 13

93381, Arvidsjaur

 

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år. Du ska ha en skylt i din butik som tydligt talar om för de som handlar vilken åldersgräns som gäller.

 

Marknadsföring

Det är förbjudet att marknadsföra e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

 

Regler om förpackningen

Varje paket ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

 

Straffansvar

Följs inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Det är kommunen som gör tillsyn i de butiker där produkterna säljs.

 

Tillsyn

Kommunen och polisen har rätt att se egenkontrollprogrammet vid tillsyn. Tillsyn genomförs kontinuerligt. För tillsynen får kommunen ta ut en avgift av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med e-cigaretter och påfyllnadsbehållare med nikotin.

Ansvarig nämnd: Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Skriv ut: