Hygienlokaler

 

Miljö- och byggkontoret arbetar med hälsoskydd enligt miljöbalken. Målsättningen är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö.

 

Följande verksamheter ska anmälas till bygg- och miljökontoret:

 

  • Lokaler med yrkesmässig hygienisk behandling och som innebär en risk för blodsmitta genom användning av skärande/stickande verktyg (akupunktur, piercing, tatuering, fortvård och viss typ av hudvård
  •  Badanläggning för allmänheten eller som används av många människor (bassängbad, badtunna, bubbelpool m.m.)
  • Undervisningsverksamheter (förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,  gymnasiesärskola, specialskola, sameskola och internationell skola)

 

Vid anmälan och vid ändring av verksamhet:

 

En anmälan krävs enligt miljöbalken innan verksamheten tas i bruk. Anmälan lämnas in till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de tekniska beskrivningar som är nödvändiga, ex. en skalenlig ritning (planlösning)

Lämna in anmälan och ändring senast sex veckor innan verksamheten startar om inte miljönämnen beslutar något annat. Syftet med anmälan är att nämnden ska få veta vilka tillsynsobjekt man har i kommunen.

 

Relaterade Länkar

Skriv ut: