Anmälan om Solarium

 

Solarier sänder ut UV-strålning och kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. Du som äger eller tänker starta en solariesalong ska därför anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller motsvarande i den kommun där verksamheten ska bedrivas.

Som solarieägare är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter men sedan hösten 2007 är det kommunerna som har tillsynsansvar över solarier.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige, och antalet fall ökar snabbt. Orsaken till detta bedöms vara ökad exponering för UV-strålning från solen och solarier. Myndigheten arbetar därför med information, utbildning och rekommendationer för att öka kunskapen om riskerna med UV-strålning.

Myndighetens roll är även att utfärda föreskrifter om solarier samt att vara ett stöd för kommunerna i deras tillsynsarbete. Exempel på sådant stöd är tillsynsråd.

Myndighetens krav
Bestämmelserna i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift innebär särskilda krav på information och råd till solkunderna samt krav på att rätt utrustning används. Exempel på krav är att varje solarium ska vara märkt med UV-typ 3. Vidare ska solariet vara utrustat med godkända rör.


Myndighetens anslag ”Viktigt för dig som använder solarium” ska också finnas vid varje solariebädd. Solarier starkare än tropisk sol är inte tillåtna.

Relaterade Länkar

Skriv ut: