Anmälan om Solarium

 

Solarier sänder ut UV-strålning och kan orsaka både akuta och l
ångsiktiga skador. Du som äger eller tänker starta en solariesalong
ska därför anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller
motsvarande i den kommun där verksamheten ska bedrivas.

Som solarieägare är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter men sedan hösten 2007 är det kommunerna som har
tillsynsansvar över solarier.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige, och antalet fall ökar snabbt. Orsaken till detta bedöms vara ökad exponering för UV-strålning från solen och solarier. Myndigheten arbetar därför med information, utbildning och rekommendationer för att öka kunskapen om riskerna med UV-strålning.

Myndighetens roll är även att utfärda föreskrifter om solarier samt att vara
ett stöd för kommunerna i deras tillsynsarbete. Exempel på sådant stöd
är tillsynsråd.

Myndighetens krav
Bestämmelserna i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift innebär
särskilda krav på information och råd till solkunderna samt krav på att
rätt utrustning används. Exempel på krav är att varje solarium ska vara
märkt med UV-typ 3. Vidare ska solariet vara utrustat med godkända rör.
Myndighetens anslag ”Viktigt för dig som använder solarium” ska också
finnas vid varje solariebädd. Solarier starkare än tropisk sol är inte
tillåtna.

 

Relaterade Länkar

Skriv ut: