Bidrag enskilda avlopp

Fastighetsägare kan ansöka om kommunalt bidrag till förbättring eller nyanläggning av avloppsanläggning. Kravet är att miljökontoret har godkänt den nya anläggning samt att bostadshuset nyttjas som åretruntbostad och bedöms göra det även i fortsättningen.

Storleken på bidraget är max 5 000 kr av den totala anläggningskostnaden. Statsbidrag eller annat bidrag ska avräknas från anläggningskostnaden före beräkning av kommunalt bidrag.

Ansökan hittar du här nedan.

Ansökan skickas till

Arvidsjaur kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Erika Harr
933 81 Arvidsjaur

Erika Harr

Gatu- & VA-chef

Telefon: 0960-155 73
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: