Torrtoa och latrinkompost


Latrinkompostering och torrtoaletter används i stället för en vanlig vattentoalett. I vissa områden kan det vara förbjudet att installera vattentoalett för att skydda grundvattnet och miljön.

Fördelar
Du får ett bra gödselmedel till trädgården och slipper avgift för latrinhämtning. Dessutom sparar man mycket vatten.

Ansökan och tillstånd
Ansökan görs hos Miljö- och byggenheten. Tillstånd krävs för alla slags latrinkkomposter. Den som redan har tillstånd för latrinkompostering och skaffar en förmultningstoalett utan urinseparering behöver inget tillstånd. Blanketten för dig som ska ansöka om latrinkompost och/eller urinseparering i samband med inrättande av en torr toalettlösning finns under Blanketter högst upp.

Så fungerar en latrinkompost
Torrdasset töms i en kompost utomhus. En latrinkompost fungerar som en vanlig kompost men har en behållare som förhindrar läckage. I en stor kompost kan man med fördel även kompostera sitt hushållsavfall. Det går bra att bygga en kompost själv. Urinseparering gör hanteringen lättare.

Konstruktionskrav:

  • Komposten ska vara utförd i tåligt material, undvik impregnerat virke då det kan påverka komposteringsprocessen,
  • Komposten ska vara ventilerad,
  • Komposten ska vara skadedjurssäker (fåglar, möss, flugor) och helt tät i botten,
  • Komposten ska bestå av två behållare eller vara tvådelad. Är den tvådelad ska även skiljeväggen vara tät.
      

Så fungerar en förmultningstoalett
Om man är permanentboende är det bekvämare med en förmultningstoalett. En mulltoa är ett slutet system där avfallet bryts ner direkt i behållaren. Mulltoan luktar inte. För att mulltoan ska fungera bra behöver den vara i ett uppvärmt och isolerat utrymme med ventilation. För det stora hushållet krävs en toalett med stor förmultningskammare. I vissa multrum kan man även kompostera hushållsavfall.

Så fungerar en urinseparerande toalett
Under vintern lagras urinen i en tank för att användas som gödning under växtsäsong. En urinseparerande toalett luktar mindre.

Att tänka på
Urin får inte ledas till bad-, disk- och tvättavloppet, själva idén är att den ska tillföras växtligheten och inte belasta grundvattnet. Utspädd urin är ett mycket bra gödselmedel och vid prövningen bedöms möjligheten att nyttja den på tomten. Det finns regler för hur alla komposter ska byggas.

Skriv ut: