Anlägga eller sköta en brunn

Om du har en bra brunn med bra vatten, är den en ovärderlig tillgång. Glöm därför inte bort att den behöver kontrolleras och underhållas. Brunnens utformning och den omgivande miljön påverkar vattnet. Föroreningar som når brunnen kan orsaka till exempel mag- och tarmsjukdomar. Försurningen gör brunnsvattnet surare och det ger sig tillkänna bland annat genom sönderfrätta vattenledningar. En dålig brunn som släpper in vatten från markytan ökar risken för att vattnet ska bli förorenat och försurat.

Själva brunnen har stor betydelse för dricksvattnets kvalitet. Många kvalitetsproblem kan undvikas om brunnen är i bra skick och rätt placerad. 

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har tillsammans med Livsmedelsverket tagit fram faktabroschyrer om vad du ska tänka på om du ska anlägga en brunn eller hur du ska sköta om din brunn. Dessa hittar du under relaterade dokument.

Skriv ut: