Djurhållning

Djurhållning handlar om hur vi sköter husdjur och djur som vi människor håller i fångenskap och alltså på ett eller annat sätt tagit i vår tjänst. Det kan vara djur i lantbruket, hästar, sällskapsdjur, försöksdjur, cirkusdjur och renar m m.

 

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen enligt djurskyddslagstiftningen.

Miljö- och byggenheten har tillsyn enligt miljö- och hälsoskyddsbestämmelserna. Det kan vara fråga om gödselhantering som orsakar näringsläckage, luktstörningar eller dricksvattenföroreningar. Det kan också gälla bekämpningsmedel som förorenar vatten eller djur som orsakar allergiska reaktioner.

Skriv ut: