Allemansrätt

Rönnbär

 

Allemansrätt ger oss rätten att fritt vistas i

vår natur - en frihet under ansvar.

Sedan 1994 är Allemansrätten inskriven i grundlagen. 

Allemansrätten är en stor frihet, men den får dock inte bli till en ofrihet för andra - alla måste visa gott omdöme, ta sitt ansvar för djur, natur och visa hänsyn mot markägare samt människor som vistas i hela naturen. Inte störa - inte förstöra är de ord som lättast sammanfattar innebörden av Allemansrätten.

Allemansrätten behandlar frågor kring inträde på annans mark, regler om åker och äng, var man får göra upp eld någonstans, var tältning och fiske är tillåtet, samt vanligt folkvett; att man inte skall skräpa ner i naturen och ge skador på skogen! Många ser allemansrätten som en rättighet. Andra betraktar den som en skyldighet. Men mest av allt är den en möjlighet!

Kort om Allemansrätten

 

På annans mark. Man får vistas var man vill utom på tomtmark. Respekten för ägarens hemfrid gör att vi inte heller lägger till vid privat brygga. Man får inte heller köra motorfordon på privat väg.

På åker och äng. Skada inte växande gröda genom att ta genvägar över besådda åkrar, vallar eller skogsplanteringar. Tanklöshet kan här orsaka stora ekonomiska skador.

Stäng grinden! När du passerar genom grindar - kom ihåg att stänga dem. Även om du inte kan upptäcka några tamdjur finns de i regel i närheten och kan komma till skada om de tar sig utanför inhägnaden. Av samma skäl får du inte skada stängsel som du behöver ta dig över.

Att göra upp eld är tillåtet om det inte utfärdats särskilt förbud mot eldning eller det finns risk för skogsbrand, t ex vid torka eller blåst. Kontrollera noga att det inte finns glöd kvar när du lämnar platsen.

Brutna kvistar ger fula sår och kan också orsaka allvarliga skador på skogen. Därför är det också förbjudet att bryta kvistar av träd och buskar på annans mark. Det gäller även björkriset!

Att ta fågelägg räknas som jakt, och jaga får man inte göra på annans mark. Det är över huvud taget förbjudet att skada fåglars bon, ägg eller ungar. Om du förstår att fåglar har bo i närheten av den plats där du finns, så gå därifrån. Det är alltid risk att oroade fåglar överger sina ägg och ungar.

Du får tälta en natt utan att fråga markägaren om lov. Vill du stanna längre skall du skaffa löfte.

Fiska på andras vatten får man aldrig göra utan tillstånd eller fiskekort. Inte ens med metspö!

Skräpa inte ner! En självklarhet kan det tyckas. Men ändå måste det sägas: lämna inget skräp kvar i naturen. Det behövs så lite skräp för att helt fördärva något vidunderligt skönt.

Skriv ut: