Just nu pågår byggandet av sport- och simhall i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
Just nu pågår byggandet av sport- och simhall i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.

Mark för verksamheter

Priset för industrimark utgör 39 kr/kvm för 2024. Priset indexuppräknas varje år. Erforderliga justeringar av köpeskillingen kan göras med hänsyn till tomtens läge och beskaffenhet.

Köparen står för kostnaden för lantmäteriförrättningen och lagfart. Andra vanliga tillkommande kostnader vid köp av industrimark är kostnader för anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp (om marken ligger inom verksamhetsområde för vatten- och avlopp), bygglov och elanslutningsavgift, vilka bekostas av köparen.

  • Ett alternativ till att köpa industrimark kan vara att arrendera. Priset för att arrendera industrimark ligger på 3,30 kr/kvm per år för detaljplanerade ytor upp till 5000 kvm och därefter på 1,40 kr/kvm för tillkommande ytor. Avgiften indexregleras.
  • Kommunen har även planlagd mark för flerbostadshus till försäljning. 

Kontakta oss för mer information!

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-155 65
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Samhällsplanerare

William Båtmästar

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-165 31
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: