Mark för verksamheter

Priset för industrimark utgör 37 kr/kvm för 2023. Priset indexuppräknas varje år. Erforderliga justeringar av köpeskillingen kan göras med hänsyn till tomtens läge och beskaffenhet.

Köparen står för kostnaden för lantmäteriförrättningen och lagfart. Andra vanliga tillkommande kostnader vid köp av industrimark är kostnader för anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp (om marken ligger inom verksamhetsområde för vatten- och avlopp), bygglov och elanslutningsavgift, vilka bekostas av köparen.

Kommunen har även planlagd mark för flerbostadshus till försäljning. 

Kontakta oss för mer information!

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-155 65
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: