Etapper

Försäljningen av resterande villatomter på Klockarberget kommer att ske etappvis enligt nedanstående där villatomterna inom etapp 1 säljs först och därefter villatomterna inom etapp 2. Tomterna i etapp 1 gjordes tillgängliga för bokning från 12:00 den 5 december.

 

Information om hur bokningen av villatomterna går till finns på sidan www.arvidsjaur.se/villatomter.  

Johan Persson

Telefon: 0960-165 31
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: