Markpriser för villatomter

Villatomter

Arvidsjaurs kommun har i dagsläget flera tomter som är till försäljning. 

 

Arvidsjaurs samhälle

Priset ligger på 87 kr/kvm för 2023. Priset indexuppräknas årligen. 

 

Glommersträsk, Moskosel och Abborrträsk

Priset ligger på 62 kr/kvm för 2023. Priset indexuppräknas årligen. 

 

Övriga byar

Priset ligger på 38 kr/kvm för 2023. Priset indexuppräknas årligen. 

 

Mer information

Försäljningspriset för samtliga tomter i kommunen inkluderar fastighetsbildningskostnader. Planavgift ingår också i priset vid försäljning av kommunala villatomter.

Köparen står för kostnaden för lagfart. Vanliga tillkommande kostnader vid köp av tomt är kostnader för anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp (om tomten ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp), bygglov och elanslutningsavgift, dessa bekostas av köparen. På sidan tillkommande kostnader kan du läsa mer. 

 

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-155 65
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: