Markpriser för villatomter

Villatomter

Arvidsjaurs kommun har i dagsläget flera tomter som är till försäljning. 

 

Arvidsjaurs samhälle

Priset ligger på 93 kr/kvm för 2024. Priset indexuppräknas årligen. 

 

Glommersträsk, Moskosel och Abborrträsk

Priset ligger på 66 kr/kvm för 2024. Priset indexuppräknas årligen. 

 

Övriga byar

Priset ligger på 41 kr/kvm för 2024. Priset indexuppräknas årligen. 

 

Mer information

Försäljningspriset för samtliga tomter i kommunen inkluderar fastighetsbildningskostnader. Planavgift ingår också i priset vid försäljning av kommunala villatomter.

Köparen står för kostnaden för lagfart. Vanliga tillkommande kostnader vid köp av tomt är kostnader för anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp (om tomten ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp), bygglov och elanslutningsavgift, dessa bekostas av köparen. På sidan tillkommande kostnader kan du läsa mer. 

 

Samhällsplanerare

William Båtmästar

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-165 31
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: