Gatunamn och adresser

Adresser och gatunamn är viktiga för att vi ska hitta i kommunen. Via adressen kan den enskilde, räddningstjänsten, ambulans, polis, post, kommunen (skola/barnomorg, renhållning, hemtjänst m.m.), taxi, tidningsutdelning och varutransporter hitta till rätt plats. En adress krävs för att kunna folkbokföra sig på en plats. Det krävs också en adress för att kunna boka olika abonnemang som el och bredband.

 

Namnsättning

 

Kommunen ansvarar för namnsättning av gator, vägar, allmänna platser, kvarter och stadsdelar i Arvidsjaurs kommun.

När förslag till nya vägnamn tas fram, är regeln att de bör ha en geografisk eller historisk koppling till platsen. Även intilliggande vägar kan styra namnsättningen av den nya vägen. Vid behov kan även personer med lokal kännedom kontaktas. Ibland har den som är i behov av adress ett eget förslag.

 

Adresser

 

Kommunen ansvarar för att sätta adresser och ser till att adressinformationen registreras, är korrekt och aktuell samt meddelas till skatteverket, posten, polisen och räddningstjänsten.

Det ska finnas en adress för varje entré till bostadshus, fritidshus, samlingslokal och på de byggnader som har någon form av verksamhet. Dessutom ska varje bostad registreras i ett lägenhetsregister. 

Adressnumret ska skyltas upp på huset eller vid infartsvägen. Det är fastighetsägaren som ansvarar för skyltning. Skyltning av väg och ortnamn ansvarar väghållaren för.

 

Saknar du adress?

 

Kontakta ansvarig handläggare. Namn och telefonnummer finns längst ned på sidan. För att kunna skapa en adress behöver vi veta Fastighetsbeteckning, till exempel Arvidsjaur 8:14.

I Arvidsjaurs kommun är det kommunstyrelsen som fattar beslut om nya namn på gator, platser och adressområden. Handläggare i kommunen sköter adressättningen och registrerar nya bostadslägenheter.

 

Flyttanmälan till skatteverket

 

När du ska flytta ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket, se länken nedan. När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Det är gratis och kan göras i Skatteverkets e-tjänst eller via pappersblankett.

 

 

Upplysningar:

Erika Resin

GIS-samordnare

Telefon: 0960-155 60
Mobil: 072-202 59 42
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

 Arvidsjaurs kommun är en blåljusgodkänd kommun

Skriv ut: