Lediga tomter Klockarberget (Arvidsjaur)

Här hittar du information om kommunens lediga tomter på Klockarberget (Arvidsjaur)

Här hittar du tomter i nära anslutning till natursköna Arvidsjaursjön som samtidigt ligger i direkt anslutning till samhället. Här kan du få både det avskilda men samtidigt det bekväma av att bo i anslutning till handel och service.

Vill du läsa mer information om samhället finns det under länken Arvidsjaurs samhälle

Kartan nedan visar lediga tomter i lila. Tomterna som är streckade på kartan nedan är de tomter som kommunen under 2005 träffade en överenskommelse med samebyarna Västra Kikkejaure sameby och Semisjaur-Njarg sameby om att inte ta i anspråk för att minska påverkan på rennäringen så dessa tomter är inte till salu.

 

 

Arvidsjaurs samhälle kvällstid

 

 

 

Vad säger detaljplanen?

Sammanfattningsvis kan man säga att tomterna är planlagda för bostadsändamål med fristående hus med en våning (men det är möjligt att inreda vinden om man vill) och har prickmark (mark som inte får bebyggas) där tomterna angränsar mot allmän platsmark, se utdrag nedan. Bebyggelsen får maximalt uppta en byggnadsyta om 200 kvm. Maximal byggnadshöjd är 4,4 meter (där väggen möter taket). 

 

Övrigt

Det kan finnas möjlighet att ändra tomtindelningen för att möjliggöra större tomter. Det handlar i så fall inte om att utöka antalet tomter eller ta mer mark i anspråk utan endast att ändra själva indelningen inom redan planlagd mark. Ovanstående redovisad indelning gäller dock tills vidare beslut om ev. framtida ändring av tomtindelning är taget. Kontakta oss om ni vill veta mer.

Skriv ut: