Vittjåkk skidanläggning säljs

Vittjåkk skidanläggning har älskats av många i över 50 år. Nu finns chansen för dig att köpa anläggningen och ta den in i framtiden.

Naturreservatets har ombildats, mark har införskaffats, detaljplanen är klar och tillstånd från reservatsföreskrifterna och från Natura 2000-bestämmelserna finns på plats. Nu saknas bara den rätta exploatören!

Detaljplanen möjliggör en utveckling av området med campingstugor, hotell, toppstugor och större husvagnscamping samt en helt ny skidbacke och ny skidlift. Genom detta har kommunen satt upp ramarna och vill nu se kreativa utvecklingsplaner.

Kommunens målbild är en anläggning som tar tillvara områdets möjligheter sommar så väl som vinter. Vi vill se att varumärket Vittjåkk fortsätter bidra till att göra Arvidsjaur till en än mer attraktiv plats att leva och verka i.

Kommunen ser att framtida exploatör kan vara såväl en lokal som en nationell eller internationell exploatör som visar en övertygande och engagerande plan för anläggningens framtida utveckling.

Frågor ställs till följande mailadress:

vittjakk@arvidsjaur.se

Den som så önskar kan också boka en visning av anläggningen via ovanstående mailadress.

Kompetteringar kommer succesivt att läggas upp på denna sida.

 

2018-05-21
Ett förslag till arrendeavtal mellan naturvårdsverket och framtida exploatör finns framtaget. Avtalet finns nedan som bifogad fil. Anbudstiden förlängs.

2018-07-12
Fastighetsregleringen är klar. Den mark som kommunen köpt av Naturvårdsverket är nu reglerad till Svärdlandet 1:8 som kommunen köpt av Statens fastighetsverk.

Hösten 2018
Från Renvallen finns nedgrävda kanalisationsrör som gör det möjligt att förlägga fiber till Vittjåkks skidanläggning.
Vid intresse kan man kontakta Arvidsjaurstadsnät.
 
 
2019-01
Anbudstiden har passerat och inga anbud inkommit. Kommunen öppnar upp för lämnande av anbud löpande.

 

  Verkaufsprospekt Vittjåkk

  Sales Prospectus Vittjåkk

  Försäljningsprospekt Vittjåkk
Skriv ut: