Riktlinjer för skyltning

Arvidsjaur kan idag erbjuda ett rikt urval av butiker och service och speciellt sällanköpshandeln uppvisar mycket starka siffror. För att handeln ska fortsätta utvecklas, och även framgent ses som ett naturligt centrum för handel av kringliggande kommuner och övriga besökare, är det viktigt att kontinuerligt arbeta för ett attraktivt centrum.

En bra planerad och utförd skyltning bidrar till att synliggöra företag, organisationer och myndigheter samtidigt som utomhusmiljön, där människor vistas, ska upplevas som trivsam och säker.

Överdriven skyltning ger lätt en upptrappning av skyltstorlekar vilket gör att enskilda verksamheter försvinner i mängden. Ett oroligt och skräpigt intryck i miljön förlorar i attraktivitet.

Arvidsjaurs kommun har tillsammans med bland andra Företagarna och Trafikverket nyligen reviderat kommunens riktlinjer för skyltning. Riktlinjerna finns tillgängliga nedan. Utgångspunkten för översynen har varit att skapa riktlinjer som bidrar till att vårt samhälle ska upplevas som trivsamt, välordnat och välskött.

Till följd av de nya riktlinjerna för skyltning har en inventering gjorts under hösten 2016 av den befintliga skyltningen längs Storgatan. Det finns flertalet skyltar, banderoller, beachflaggor, trottoarpratare som inte har tillstånd eller är förenliga med de nya riktlinjerna eller gällande Trafikverkets regler för skyltning inom vägområden. Brev har därför skickats ut till berörda om att dessa måste tas bort senast 2016-02-28 om inte tillstånd kan uppvisas till kommunen eller Trafikverket.

Relaterade Dokument

Skriv ut: