Eldstad och rökkanal

Före installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal ska Du lämna in en skriftlig anmälan till miljö-och byggenheten.

1. Ta kontakt med en sotarmästare eller annan sakkunnig
För att diskutera placering och utformning. 
Skorstensfejarmästare i Arvidsjaurs kommun är
Robert Bergman tfn. 070-303 31 01, E-post: info@knopare.se

2. Anmälan
Anmälan hittar du under relaterade länkar nedan. Vi jobbar för att bli mer digitala,
så välj i första hand E-tjänsten för Anmälan av Eldstad.

Komplettera din anmälan med:
- Kontrollplan - du kan använda föreslagen kontrollplan under relaterade länkar nedan
- Planritning (skalenlig) - markera ut vart i byggnaden ska eldstaden/rökkanalen placeras
- Bifoga en beskrivning av eldstad/rökkanal, en så kallad prestandadeklaration

3. Startbesked
Beslut att få påbörja arbetet får du i form av ett statbesked. Där framgår vad som krävs för att ett slutbesked ska kunna ges. Startbeskedet gäller i 2 år, åtgärden måste vara klar inom den tiden.

4. Besiktning
Innan eldstaden och rökkanalen tas i bruk ska den besiktas och godkännas av en sakkunnig besiktningsman, vanligtvis Skorstensfejarmästaren, som efter genomförd besiktning, skriver ut ett besiktningsprotokoll.  

Förutom att kontrollera om eldstaden och rökkanalen installerats på rätt sätt och med rätt skydd mot brand, så kontrolleras även att takskyddsanordningar (takstege, glidskydd för lös markstege mm) uppfyller kraven. Rådgör gärna med sotarmästaren redan i planeringsskedet om vad som gäller. Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet så bygg inte igen före besiktning, Vid besiktning kontrolleras bl.a. att genomföringen i bjälklagret är brandsäkert.

5. Skicka in kontrollplan och besiktningsprotokoll
För att få ett slutbesked.

6. Slutbesked
Avvakta slutbesked, när du fått slutbeskedet kan du börja använda anläggningen. Ärendet avslutas efter det.

Du är själv ansvarig för säkerheten samt att lagar och regler (t.ex. boverkets byggregler, BBR) följs vid installation
och eldning. Oavsett om Du väljer en färdig typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis är brandsäkerheten det mest väsentliga. Det är viktigt att Du följer fabrikantens anvisningar. Väljer du att bygga en spis
efter egen design måste du redovisa detaljerade ritningar. 

Krav på anmälan

  • när en ny eldstad installeras
  • när en ny skorsten/rökkanal installeras
  • när en ny braskasett installeras i befintlig öppen spis
  • vid byte av eldstad

Undantag

  • om Du byter ut en befintlig braskamin till en likvärdig kamin krävs ingen anmälan om anslutning sker till befintlig godkänd skorsten/rökkanal
  • om Du redan har en installerad godkänd kamin och sätter in ett nytt godkänt skorstensrör (stålrör) i befintlig murad skorsten för att förbättra skorstenen krävs ingen anmälan
  • om Du installerar en pelletsbrännare till befintlig vedpanna krävs ingen anmälan

Om skorstenen tydligt påverkar bygnadens utseende, t.ex. om den placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad kan det i vissa fall (inom detaljplanelagt område) även krävas bygglov.

Avgift
Avgift för anmälan är 1146 kr (2024). Om en anmälningspliktig åtgärd inte anmäls kan en sanktionsavgift komma att tas ut.

Skriv ut: