Ansökan - så här gör du

Logga gärna in på e-tjänster via länk nedan för att skicka in din ansökan.


Du ska ha följande dokument till din ansökan

  • fackmässigt utförda ritningar på det blivande projektet i skala 1:100
  • aktuell situationsplan, vid ny- och tillbyggnad  i skala 1:400
  • ritningar på befintligt utseende, vid t.ex ombyggnad
  • förslag på kontrollansvarig (ej för enkla ärenden)
  • förslag på kontrollplan finns tillgängligt i e-tjänsten (i enkla ärenden där startbesked ges samtidigt med bygglovet)


Ibland är foton och en beskrivning av projektet också till god hjälp

Vilka ritningar behövs?

I de flesta projekt behövs plan- och fasadritningar, principsektioner med byggnadshöjder i skala 1:100. samt situationsplan i skala 1:400. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, tydliga och lättlästa. För att planera Ditt bygge bör du anlita en fackman.
Se exempel på ritningar
Ritningar på hur byggnaden ser ut idag kan finnas i vårat bygglovsarkiv.

Rivningslov/Rivningsanmälan

Sök rivningslov/rivningsanmälan via e-tänst. Bifoga en karta där du markerar vilken byggnad som berörs, ritning, foton eller beskrivning på vad som ska rivas.

Beskriv vilka material byggnaden du ska riva består av. Skriv också vad du gör av eventuellt miljöfarligt material och hur resten av rivningsmaterialet ska tas om hand. (återanvändning, återvinning)

Ifyllningsbar blankett finns i e-tjänsten.

Ritningar

Om du inte har ritningar på pdf och inte möjlighet att scanna in dina ritningar, så är du välkommen till miljö- och byggenheten.

Startbesked och kontrollplan

För att få börja bygga krävs förutom bygglov också ett startbesked. I enklare ärenden kan startbesked meddelas i samband med beslut om bygglov. För att kunna ge startbeskedet krävs en kontrollplan. Läs mer om vilka handlingar som krävs för att få startbesked.
 

Kom i håg!

  • Ritningarna ska vara skalenliga och fackmässigt utförda.
  • Ange alltid fastighetsbeteckningen på ritningarna/handlingarna.
  • Det ska alltid framgå av ritningarna vad lovet avser.
  • En komplett ansökan minskar handläggningstiden. Är Din ansökan inte komplett tar Ditt ärende längre tid eftersom miljö-och byggenheten då måste begära komplettering.

 

Relaterade Länkar

Skriv ut: