Vad händer om jag bygger utan bygglov?

Om du byggt utan bygglov, oavsett om du får bygglov eller inte i efterhand eller om du har fått bygglov och börjat bygga utan startbesked eller tagit en byggnad i bruk utan startbesked måste du alltid betala sanktionsavgift.

När en tillsynsanmälan som avser eventuellt olovliga åtgärder kommer in har miljö- och byggenheten en skyldighet att bedriva en utredning enligt plan- och bygglagen. Skyldigheten föreligger oavsett hur anmälan har uppkommit - oavsett om det är genom en granne, en anonym person eller efter miljö- och byggenhetens egna iakttagelser. När vi får veta att du byggt utan bygglov begär vi in en skriftlig förklaring till varför du byggt utan lov.

Om det finns möjlighet, att du kan få bygglov, uppmanar vi dig att söka det i efterhand. Kan du inte få bygglov, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden.

 

Relaterade Länkar

Skriv ut: