Bygga nytt, ändra eller riva

När du vill bygga, ändra eller riva en byggnad påverkas miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. Därför finns det regler för hur och var vi får bygga. I menyn nedan kan du läsa mer om vad som gäller.

I Arvidsjaur finns det många byggnader och miljöer som varit viktiga i Arvidsjaurs historiska bebyggelseutveckling. Mot bakgrund av detta har ett Kunskapsunderlag för kulturhistoriska värden i Arvidsjaurs samhälle tagits fram. Dokumentet ska vara ett underlag i den kommunala planeringen. Det ska också fungera som underlag för kommunens hantering av bygglov och ge vägledning för den som funderar på att bygga nytt, ändra eller riva eller bara är intresserad av Arvidsjaurs bebyggelseutveckling. 

Kunskapsunderlaget pekar ut byggnader och bebyggelsemiljöer inom ett visst område som anses ha ett särskilt kulturhistoriskt värde enligt 8 kapitlet, 13 §, Plan- och bygglagen (2010:900). Sådana byggnader kan vara särskilt värdefulla utifrån en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Utifrån rapportförfattarens rekommendationer i kunskapsunderlaget får kommunen sedan göra en bedömning i varje enskilt fall. Rapporten är alltså inte bindande. Kunskapsunderlaget finns tillgängligt via länken nedan.

 

Här kan du läsa mer om:

 

Monika Hornig-Breitbach

Bygginspektör

Telefon: 0960-15570
Mobil: 070-3581248
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Relaterade Dokument

Se om grannen fått bygglov:

Kolla under relaterade länkar Post- och inrikestidningar

 

Lagstiftning:

 

Broschyr: ”Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?” (Boverket)

Skriv ut: