Internationella ungdomar från Spanien, Italien och Tyskland på Vittjåkkbesök i 2014.

Internationellt arbete

Ungdomsgrupper

Sedan flera år tar Resurscentrum (före: Ideum) emot ungdomsgrupper från olika länderna bla Tyskland, Storbritannien, Italien, Portugal, Frankrike, m fl. Ungdomarna ges möjlighet till arbetserfarenhet inom deras utbildningar och ett första intryck i arbetslivet. De bygger bland annat turistvägar i naturreservaten, praktiserar inom företag och organisationer eller översätter texter och information om Arvidsjaur till deras modersmål. Dessutom finns möjlighet för ungdomar från Arvidsjaur att delta i internationella projekt och resa till andra länder.

 

European Voluntary Service

Under året bor och lever europeiska volontärer i Arvidsjaur. De deltar i EVS projekt och hjälper till i flyktingsmottagningen eller jobbar med andra utländska ungdomsgrupper. Volontärerna kommer från olika europeiska länderna som Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien, Portugal och m m. Det finns också möjlighet för Arvidsjaurs ungdomar att delta i de europeiska utbytesprogrammen. För mer informationen kontakta Resurscentrum.

Skriv ut: