Personal och kontakt

Här nedan hittar du de som arbetar på Sandbackaskolan

.

OBS - Denna sida är under uppdatering!

Namn(sign) - Tjänst(ämne) - E-mail - Arbetstelefon 

 

Andersson, Ann-Marie(AMA) - SFI - taan43@arvidsjaur.se - tel: 156 97

Andersson, Lars-Håkan(LHA) - bitr rektor (halvtid) - tel: 072 - 530 29 48, 156 01

Asplund, Nils-Åke(ASP) - biträdande rektor (halvtid)tnad51@arvidsjaur.se - tel: 072-562 10 82

 

Bergström, Joachim(JBM) - Fordons, snöfordon - tjbm99@arvidsjaur.se - tel: 070-669 52 75, 156 84

Bergström, Per-Ludvig(PLB) - Språkintroduktion (SPR) -tel: 073-022 94 38, 156 82

Björn, Bengt-Peder(BP) - Språkintroduktion (SPR), Bild, Idrott, Ma - tbbn02@arvidsjaur - tel: 070-606 60 65

Bokstrand, Jenny(JB) - Språkintroduktion (SPR), Eng, Sv - tjsm02@arvidsjaur.se - tel: 156 82

Bokstrand, Michael - Elevassistent, fordons -  tmbd10@arvidsjaur.se - tel: 156 88

Boström, Tina - Bibliotekarie - tel: 070-362 55 34, 157 05

 

Calzada López, Manuel - spanska - tel:156 72

 

Dufvenberg, Lena(LDU) - SFI (svenska för invandrare) - tel: 156 69

   

Eriksson, Gunnar(GEN) -  Fordons, personbil - tgen10@arvidsjaur.se - tel: 156 86

Eriksson, Robert - Fordonsinstruktör

 

Grandelius, Patrik(PGS) - Fordonsinstruktör, transport - tpgs35@arvidsjaur.se - tel: 156 83

Grundström, Ann - Barn- och fritidslärare - tagm20@arvidsjaur.se - tel: 157 02

Gustafsson, Billie(BGU) - Yrkesförarutbildn och transport - tbgn16@arvidsjaur.se - tel: 070-602 91 81, 156 83

 

Hagnelius, Lars (LH) - Rektor - tel: 15674, 070-523 12 07

Harr, Gösta(GH) - Fordons,  transport - tghr13@arvidsjaur.se - tel: 070-209 70 78, 156 81 fram till 2017-11-01

Harr, Maud - Studievägledare - tel:070-263 21 22, 156 94

Holmlund, Katrin(KH) - BF-ämnen - tkhd73@arvidsjaur.se - tel: 157 02

Hägglund, Lillemor(LSH) - Elevass/handl transport - tlhd01@arvidsjaur.se - tel: 156 81

 

Johansson, Leif(LMJ) - Idrott, Ma - tljn17@arvidsjaur.se - tel:  072-741 49 07, 157 03 (Gielas), 156 98

Johansson, Marlene(MS) - Nk, Bi, Ma - tmsg29@arvidsjaur.se -  tel: 157 98

Jonsson, Anncatrin(AC) - En, Sv - tajn64@arvidsjaur.se - 158 57

Jonsson, Annika(AJN) - SFI (svenska för invandrare) -  tajn40@arvidsjaur.se  - tel: 156 41

Jonsson, Leo - Elevassistent - tel: 076- 106 23 03

 

Lagerskog, Conny(LR) - Seniorpedagog Fy, Ma mm - tclg10@arvidsjaur.se - tel : 070-366 38 88

Landstedt, Malin(MLT) - Elevassistent - tel: 070-276 54 13

Lenman, Ann-Christine - Expedition - tel: 156 71

Lidgren, Ann(ALN) - Vård och omsorg - pahn15@arvidsjaur.se  - tel: 156 89

Lidgren, Anton(ANT) - Sv, Sh, Re - taln44@arvidsjaur.se - tel: 157 64

Lidman, Martin (MLN) - Ke, Ma, Nk - tmln40@arvidsjaur.se  -tel: 157 08

Lindberg, Yvonne - Schemaläggning mm - pylg06@arvidsjaur.se - tel: 156 76

Lindblom Fahlgren Annmari (ALF) Språkintro (SPR-C), Grundvux, tafn06@arvidsjaur.se - tel: 0960-156 82 

Lindström, Jens(JLM) - Hi, Sh, Soc - tjlm16@arvidsjaur.se - tel: 15761
.

Lindström, Tommy(TL) - Hi, Sh, Re, Ge - ttlm67@arvidsjaur.se  - tel: 157 63 

Lundmark, Maud(ML) - Vård och omsorg - pmlk50@arvidsjaur.se - tel: 156 75

 

Marklund, Camilla(CM) - Spec.pedagog - tcmd71@arvidsjaur.se - tel: 070-398 32 52, 157 06

Markusson, Erika(EMN) - BF-ämn, Idrott - temn10@arvidsjaur.se - tel: 070-243 90 40, 157 02

Möller, Tobias(TM) - Fordons,transport - ttmr88@arvidsjaur.se - tel: 073 -022 32 33, 156 83 

  

Nilsson, Ann-Sofie - Skolkurator -  tel: 073-081 56 57, 156 57

Nilsson, Camilla(CNN) - Ma, Fy - tcin56@arvidsjaur.se - tel: 157 09 

Norberg, Åsa(ÅNG) - Vård och omsorg - qang86@arvidsjaur.se - tel: 158 48

Näslund, Josef(JN) - Sh, Hi, Re, Kom, Fil - tjnd10@arvidsjaur.se -tel: 157 65

 

Otter Fröjd, Malin(MOF) - Ma, Fy - tmod36@arvidsjaur.se - tel: 156 96

 

Persson, Jenny(JPN) - Språkintro(SPR) hemkunskap - tjpn92@arvidsjaur.se - tel: 156 40

 

Renberg, Louise (NG) - En, Sv - tlrg77@arvidsjaur.se - tel: 156 95 

Renberg, Margareta  - administration - tel: 156 93

Renberg, Mattias(MRG) - Fordons - tel: 156 88

Renström, Tobias(TR)- Ekon ämnen, Ma, FRONTER, IT - ttrm88@arvidsjaur.se - tel: 156 80

Riikonen, Hermanni(HRN) - Ma, Nk, Ke - thrn85@arvidsjaur.se - tel: 156 99

Salmi, Maj-Britt - Vårdämnen, vårdutbildning Medlearn - tel: 156 48

Sehlstedt, Jessica(JST) - Skolsköterska - pjst54@arvidsjaur.se -  tel: 157 00, 070 - 368 89 03

Stenberg, Jens(JSG) - Språkintro(SPR), Ge -  tel: 156 85

 

Utterström, Ingemar - Vaktmästare - tel: 070-209 61 30, 156 79

 

Wikberg, Harry - Vaktmästare - tel: 070-209 61 29, 156 79

Wikberg, Lilian(LW) - Ty, Eng - tlwg85@arvidsjaur.se - tel: 156 33

 

Åberg, Lars-Erik(LEÅ) - Fordons,  personbil - tlag17@arvidsjaur.se - tel: 156 88

  

Öberg, Anna - Studievägledare, vuxna - tel: 072-206 59 28165 09 

Öberg, Louella(LoÖ) - Fordons,  transport - tllg47@arvidsjaur.se - tel: 073-032 62 15156 83

Öhlund, Peter(PÖ) - SFI - tpod10@arvidsajur.se - tel: 156 41 

Öhman, Katarina(KÖ) - Ekon-ämnen - tkon01@arvidsjaur.se - tel: 156 78       

Skriv ut: