Moskosels förskola

Tallkottens Förskola 

 

Tallkottens förskola ligger på Skolvägen 19 i Moskosel. Här finns förskoleverksamhet för barn 1-5 år samt en förskoleklass.

Här jobbar:
Beatrice Lundström, förskollärare
Sara Lundström, barnskötare
Catrine Sundström, förskollärare
Severina Reinhardt, medhjälpare, kök och städ

Kontaktuppgifter:
0960-155 71; 070-329 79 10

Specialpedagog: Kerstin Sundström: 073-044 35 56

Förskolechef: Kristina Johansson: 0960-158 25; 070-22 44 832

 

Skriv ut: