Förskola.

Förskola

I Arvidsjaurs kommun finns förskolor för barn i åldrarna 1-5 år. Totalt har vi ca 300 barn inskrivna vid förskolorna i Moskosel, Glommersträsk och Arvidsjaurs tätort.

I Arvidsjaurs centralort finns fem förskolor

Skogsbackens förskola

Stortorgets förskola

Harens förskola

Ripans förskola

Nyborgs förskola

Förskolechef är Kristina Johansson, telefon 0960-15825; mobil 070-224 48 32

Biträdande förskolechef Helen Danielsson, telefon 0960-15791, mobil 070-286 39 97

Moskosel

Tallkottens förskola

Förskolechef i Moskosel är Kristina Johansson, telefon 0960-15825; mobil 070-2244832.

Glommersträsk

Ängens förskola finns integrerad i Parkskolans lokaler.

Rektor för för- och grundskolan i Glommersträsk är Anneli Andersson, tel 072-554 37 84

 

Våra förskolor är öppna 6.30-18.30. Stängningstiden varierar något efter behov.

Våra förskolor är stängda för pedagogernas fortbildning två gånger per år; måndag v 10 samt måndag v 44.

Placering sker alltid i rimlig tid och i samråd med föräldrarna, utifrån kötid, önskad förskola samt eventuella förtursplaceringar.

Det arbetar ungefär 60 pedagoger i Arvidsjaurs förskolor. Grundbemanningen är tre personal per avdelning.
Pedagogernas fortbildning har de senaste åren handlat om "entreprenöriellt lärande" och "pedagogisk dokumentation".
Arbetssättet är "Reggio Emilia" inspirerat.

För information om hur man anmäler sitt barn till förskolan, se blanketten "anmälan till förskola" (till höger). Om barnet har speciella behov kan det anges på blanketten eller via kontakt med förskolechefen.

I dagsläget kan man varken ansöka om plats på förskola eller säga upp sin plats via webben utan en underskriven blankett måste skickas in till Barn- och ungdomsnämnden.

I förskolan har vi ett föräldraråd för samtliga fyra förskolor och vi träffas ca tre gånger per år. Föräldrarna erbjuds inskolningssamtal, utvecklingssamtal och föräldramöten samt daglig kontakt vid lämning och hämtning.

Om man vill framföra synpunkter och klagomål finns riktlinjer för detta. De är desamma för hela Barn- och ungdomsnämnden och finns under rubriken Barn- och utbildning  (till vänster) och därefter under Synpunkter, klagomål i den högra spalten.

Maxtaxa i förskola och fritidshem

Arvidsjaurs kommun tillämpar maxtaxa i förskolan och fritidshemmen.

Det betyder att föräldrarna betalar en låg avgift i förhållande till hushållets inkomst.

Läs mer om maxtaxa HÄR

Skriv ut: