Fiskevatten

För att se var respektive sjö är, se kartan nedan alternativ på denna karta på Google maps. Obeservera att denna karta inte är knuten till Arvidsjaurs kommun utan är en privat karta som dock innehåller allt som Turistbyråns broschyr innehåller.

För mer information: Arvidsjaurs fiskeguide

10) Nyborgstjärn i centrala Arvidsjaur. Familjevänligt fiske efter regnbågslax, öring  och röding i parkmiljö. Bryggor. Promenadstig. Hög medelvikt på fisken och täta utplanteringar, dock ej under 2015 p.g.a. sjukdomsutbrott. 
Fiskrättsupplåtare: Umlax AB.

11) Prästtjärn ligger strax väster om samhället. Kallkällsjö med högt PH-värde. 
Yta 8 hektar. Sjön hyser ett bestånd av gammarusräkor. Öring, röding, harr har inplanteras. Stora flugor typ Wolly Worm är ett tips. Talrika kastluckor finns. 
Sjön är rotenonbehandlad 1991, men gäddan och abborren har återkommit. 
Fiskerättsupplåtare: Arvidsjaurs Hembygdsförening.

12) Larstjärnarna i nordöstra hörnet av Arvidsjaurs samhälle hittar du bl.a. harr och öring. Gott om småabborre. Golfbana ligger i anslutning till stränderna. Långträskälven, Landsvägstjärn m.fl. vatten på samma kort. Fiskerättsupplåtare: Arvidsjaurs Fvf.

13) Ringelsjöarna (Ringlet) strax norr om Arvidsjaurs samhälle innehåller bestånd av grov gädda, abborre och mört. Abborren kan ibland vara svårflörtad, men storvuxen. Gratis fiske. Fiskerättsupplåtare: Arvidsjaurs Kommun.

20) Stenträsket beläget ca 12 km sydväst om Arvidsjaur på 544 meters höjd. 
Sjön ingår i Akkanålke-Vittjåkk fjällskogsreservat. Yta 400 ha, snittdjup ca 8 meter. Vindkänslig. Vid sjön finns båtar som uthyres via Intersport i Arvidsjaur. Normala år finns ett gott bestånd av röding och öring med toppnoteringar på 3 resp. 5 kilo. Detta är ett typiskt vatten för släprodd med långedrag, fluga eller rapala. Flugfisket utövas här främst under ljusa, stilla sommarnätter när fisken stiger och gärna tar en nymf eller en liten torrfluga. Pimpelfisket är som regel bäst på hösten, i januari och på den sista isen. 
Fiskekort och båtar endast på Intersport Arvidsjaur, tel. 0960-104 33. Enklare stugor finns att hyra, se www.natursafari.se. Fiskerättsupplåtare: Abborrträsk Natursafari.

21) Dårasjaure ligger bra till vid väg 45 strax norr om Moskosel. Öring och harr i bestånd av bl.a. gädda. Fisken är skygg, nattfiske rekommenderas sommartid. Fiskerättsupplåtare: Moskosel fiskevårdsförening.

22) Abborrträsket Mitt i byn med samma namn ligger Abborrträsket, 19 km öster om Arvidsjaur. Här och i en del kringliggande sjöar sker inplantering av framförallt öring. 

23) Ljusvattentjärn
 Sjö med inplanterad harr och röding. Fria båtar.

24) Bergträsket En av Sveriges bästa harrsjöar. Fiskekort löses via www.plov.se

30) Piteälven
Denna stora orörda älv som ligger 50 km norr om Arvidsjaur, har källorna i Arjeplogsfjällens glaciärer. Fint harr-och öringsfiske. Övre delarna av Trollforsarna och vidare västerut räknas ofta till de bättre sträckorna, men båt kan vara till stor hjälp på selen. Nerströms väg 45 smalnar älven av samtidigt som medelstorleken på fisken minskar. Lägsta vattenståndet = bästa fisket, inträffar oftast i augusti. Området är populärt hos husvagnsägarna. Fiskerättsupplåtare: Sveaskog.

31) Trollforsarna-järnvägsbron, Piteälven 
Denna del av Piteälven arrenderas av Pite Älv ekonomisk förening. 
Plats för uppställning av husvagnar, hängbroar, raststugor och promenadstigar.  
För att bygga upp beståndet erbjuds här ett begränsat antal fiskekort per dygn. 
Endast kortförsäljning via internet. Fiskerättsupplåtare: www.pitealv.se


32) Abmorälven rinner mellan byn Moskosel och Piteälven på en sträcka av cirka 1 mil. Tidvis gott öring- och harrfiske, sträckan är restaurerad efter flottningen. Lämpligt flugfiskevatten. Uppströms i systemet, väster om sjön Malmesjaure, kallas den Suobdekälven. Bästa fisket inträffar där i regel i juni månad. 
Fiskerättsupplåtare: Sveaskog.

33 och 34) Slagnäsforsen och Bergnäsälven
Ligger 55 km väster om Arvidsjaur och hör till den reglerade Skellefteälven. 
Huvuddelen ligger inom Arjeplogs kommun. Här har du framförallt chans till grov öring, men som alltid kan den vara svårfångad. Eftersom födan framförallt består av småsik, är spinnfiske med vobblers och skeddrag den vanligaste metoden. Fisketips: Kasta snett uppströms och låt betet driva med strömmen, öringen tror att det är en skadad sik. Bästa fångstchanserna finns i juni och augusti. Rekord: 9,7 kg. Begränsad säsong: 2:a fredagen/lördagen i juni - 15 augusti. Fiskerättsupplåtare: Slagnäs samfällighet samt Södra Bergnäs byamän.

35) Byskeälven
Ligger 7 km öster om Arvidsjaur. Detta är en typisk skogsälv med bestånd av bl.a. harr, öring och sik. Lax förekommer regelbundet upp till strax ovanför väg 373. 
Ett heltäckande fiskevårdsområde sträcker sig från Arvidsjaur ner till gränsen mot Västerbotten och en hel del fiskevårdande åtgärder har vidtagits. Mycket småfisk finns i älven. Dessa skall som alltid försiktigt återutsättas. Fiskeförbud 31/8-10/6. 
I Arvidsjaurforsen, vid utloppet ur Arvidsjaurssjön, erbjuds gratis fiske. 
Fiskerättsupplåtare: Byskeälvens övre fiskvårdsområde.

36) Petikån rinner söder om Glommersträsk. Fint harrfiske i tätbevuxen terräng. Endast de övre (sämre) delarna är upplåtna för allmänt fiske genom Sverigefiskekortet. De nedre kräver markägarnas tillstånd.

37) Långträskälven 10 km väster om Arvidsjaur. Liten älv med harr och öring, framförallt på försommaren. Fiskerättsupplåtare: Arvidsjaurs Fiskevårdsförening.

40) Storavan. Inlandets egen skärgård. God tillgång på öring. Bästa tid 1:a veckan i juli. Även grov gädda och abborre. Hamn med ramp i byn Gullön samt i Avaviken. Sjökort säljes bl.a. av turistbyrån. Fiskerättsupplåtare: Gullöns samfällighet.

41) Övre Långträsket innehåller mycket småsik som ger födounderlag för den öring som utplanterats. Sjösättning till vänster om vägbanken som delar sjön i mitten. Fiskerättsupplåtare: Övre Långträsk Fiskevårdsförening.

42) Laukersjön är rik på småsik och är föremål för fortlöpande utplanteringar av öring.
Fiskerättsupplåtare: Lauker fiskevårdsförening.

43) Pjeskersjön Stor sjö med gott bestånd av fin abborre och gädda. Även öring som utplanteras regelbundet. Ramp finns mitt i byn. 
Fiskerättsupplåtare: Pjesker fiskevårdsförening.

44) Arvidsjaursjön (Arvidsjaur betyder "den givmilda sjön") innehåller framförallt abborre, som för det mesta villigt låter sig fångas på pimpelspö. Gädda, harr, sik och öring förekommer också. Ramp finns vid sommarstugeområdet 1 km norr om Arvidsjaurs samhälle. Fiskerättsupplåtare: Sveaskog.

45) Voulgamjaure Relativt stor fjällnära sjö ca 35 km väster om Arvidsjaur med öring som vandrar upp från Storavan. Fin abborre. Restaureringsåtgärder är utförda i utloppsbäcken. Fiskerättsupplåtare: Voulgamjaur fiskvårdsförening.

50) Nyträsket 18 km öster om Arvidsjaur. Sjön som är på ca 50 ha har ett snittdjup på 5 meter och ett högt Ph-värde. Öring och harr har utplanteras tidigare, annars gädda och abborre. Fiskerättsupplåtare: Nyträsk fiskevårdsförening.

51) Södra Sandträsket ligger i södra delen av kommunen. Näringsrik sjö med starkt gäddbestånd. Båtar kan hyras av lokalbefolkningen, liksom vid de flesta andra byavatten. Fiskerättsupplåtare: Södra Sandträsk fiskevårdsförening.

52) Västra Järfojaur. Ingår i ett särpräglat vattensystem som är mycket blockrikt. 
Här finns välvuxen abborre, gädda och harr. Fiskerättsupplåtare: Sveaskog.

53) Slengsjön Stor sjö med starkt småsikbestånd tillsammans med bl.a. harr och öring. Fiskerättsupplåtare: Sveaskog.

54)
 Lomträsket. Mycket vacker sjö med gädd- och abborrfiske. Hyrstugor. 
Fiskerättsupplåtare: Lomträsk fiskevårdsförening.

55) Järvträsket. Näringsrik sjö. Gädd- och abborrfiske. Småmört i stora volymer.
Fiskerättsupplåtare: Järvträsk fiskevårdsförening.

56) Serrejaur och Åbyälven. Fint harrfiske på försommaren i älven, vars omgivningar är starkt igenvuxna. Stor gädda och abborre. Fiskerättsupplåtare: Serrejaur Fvf.

57) Sjöträsksjöarna. Stort, cirkelformat sjösystem, lämpligt som kanotvatten. Gädda och abborre. Stugor & kanothyra i Storberg. Fiskerättsupplåtare: Sjöträsk Fvf.

58) Baktsjaure. Grund sjö med klart vatten. Fin sik, liksom gädda och abborre. 
Öring och harr i Skattån. Fiskerättsupplåtare: Baktsjaur fiskevårdsförening.

59) Grundträsket Varierad sjö mycket rik på smågädda. Båt ingår i fiskekortet.Speciellt bra fiske vid grynnan till vänster om den lilla holmen mitt i sjön. 
Lämplig för nybörjare. Fiskerättsupplåtare: Grundträsk fiskevårdsförening.

60) Sandselet – Gallejaur
Stort vattenmagasin i Skellefteåälven med flera öar. Stor öring, gädda, abborre, lake.
Fiskerättsupplåtare: Sandselet-Gallejaur fiskevårdsförening.

61) Reivosjöarna ligger 22 km nordväst om Arvidsjaur i Reivo urskogsreservat. 
Yta ca 100 ha. Vacker natur med många uddar, öar, grynnor och vikar. 
Största djup är 18 meter. Goda svampmarker. Speciell broschyrkarta finns med strövstigar. 
I sjöarna finns harr, öring, gädda och abborre. 
Stugor finns att hyra, förbokas. Fiskerättsupplåtare: Sveaskog.

Relaterade Dokument

Skriv ut: