SMHI varnar för höga vattenflöden

2018-05-12 17:52

Det varma vädret har gjort att snösmältningen har gått i en rasande fart och nu går SMHI ut med en klass 3-varning för extremt höga flöden i små och medelstora vattendrag i Arvidsjaurs kommuns östra delar.

Varningen gäller från fredag eftermiddag och vidare under helgen. Klass 3 innebär att det kan finnas risk för personskador, allvarliga störningar i samhällsfunktioner och risk för egendomsskador.

Allmänheten uppmanas att vara extra försiktig vid färd på mindre vägar som kan undermineras av vattenströmmar och slukhål därför kan uppstå utan förvarning. Även de större vägarna kan drabbas och då särskilt vid brofästen och vägtrummor.

Följ utvecklingen på SMHI:s hemsida och via nyhetsmedia. På kommunens hemsida kommer informationen att uppdateras så snart vi har ny information att delge.


SMHI varnar även för flöden på klass 3-nivå i Norrbottens kustland. Både klass 2- och klass 1-varningar finns utfärdade för ett stort antal stora vattendrag samt små och medelstora vattendrag i större delen av landet från Svealand och norrut. 


Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i nordvästra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och österut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. (Uppdaterat av SMHI lördag 12 maj.)


Senaste nytt 17/5
Myndigheter och andra aktörer i länet fortsätter att samverka och kontinuerligt följa utvecklingen via rapporter från SMHI. Länsstyrelsen har stängt av en gångväg vid dammen i naturreservatet Selets bruk. Läs mer om det här.

Enligt den senaste rapporten från SMHI är det avtagande vattenflöden över i stort sett hela länet. Nu har även Kalixälven och Torneälven nåt sin kulmen och har börjat sjunka.
Lainioälven och Mornioälven stiger en del men väntas kulminera inom något dygn. En klass 1-varning är utfärdad för dem. Det ligger kvar en generell klass 1-varning och en generell klass 2-varning för länet, men enligt prognosen kommer de att tas bort inom ett par dagar.


 

Senaste nytt 16/5
Myndigheter och andra aktörer i länet fortsätter att samverka och kontinuerligt följa utvecklingen via rapporter från SMHI.

Länsstyrelsen har stängt av en gångväg vid dammen i naturreservatet Selets bruk. Läs mer om det här.

Enligt den senaste rapporten från SMHI är kulmen nådd för vattendragen på de flesta håll i länet. Även Torneälven ser ut att stabiliseras och kulmen är mest troligt nådd kring Haparanda.

Prognosen visar nederbörd över flera delar av Norrbotten, kan bli cirka 20 mm lokalt. Prognosen visar även en del åskskurar, men det är svårt att beräkna exakt vart de kommer att ske.

Snösmältningen i skogen har mattats av, medan snön fortsätter att smälta i fjällen.

Generellt så råder det fortsatt en allmän klass 2-varning för små och medelstora vattendrag i stora delar av Norrbotten.2018-05-15:
Här kommer senaste nytt när det gäller vårfloden i länet.
Länsstyrelsen har idag haft ytterligare en samverkanskonferens kring de höga flöden som råder på flera platser runt om i länet. Enligt SMHI är vattendragen generellt sjunkande i länet, men lokalt kan det fortfarande vara en del vattendrag som fortfarande stiger. De vattendrag som fortfarande är stigande stiger långsammare än tidigare. Torneälven stiger fortfarande, men även den långsammare än tidigare. Tempot på snösmältningen kommer att styra de närmaste dagarnas utveckling.
Det råder generellt en klass 2-varning i länet, med undantag för vissa platser. Varningsområdet är numera utökat till att även omfatta en del av fjällen. Mer om läget kan ni läsa på SMHIs hemsida:https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,district=none,page=wpt-warning-alla


 


Skriv ut: