Delar ur Servicecenters personal, som i år firar tioårs-jubileum. Foto: Fortifikationsverket.

Servicecenter Fortifikationsverket firar 10 år!

2017-04-10 09:01

April 2007 invigdes Servicecenter (SC) Fortifikationsverket, i Arvidsjaur. På tio år har centret utvecklats till ett betydande stöd för statliga Fortifikationsverkets verksamhet. Vid starten hade de ansvar för fyra arbetsuppgifter och under åren som gått har deras uppgifter tredubblats.

Servicecenter tar bland annat emot samtal och mejl som kommer till växeln, felanmälan och it-helpdesk. Sedan maj 2014 även it-stöd för Statens fastighetsverk (SFV). Totalt tar SC emot drygt 70 000 ärenden per år.

Förutom att ha hand om samtal och mejl har SC en mängd administrativa arbetsuppgifter:

  • Telefoni (administration av växel, administration av abonnemang med mera)
  • Inköp (bland annat telefoner, trycksaker)
  • Fordon (inköp/försäljning, skatt och försäkring av drygt 600 000 fordon i verket) 
  • Drivmedelskort
  • Resor (resestöd med mera)
  • Tjänstekort
  • Kursadministration
  • Fortköp (användarstöd, betalningsplaner med mera)


Ylva Forsgren har jobbat på SC sedan starten för tio år sedan. Foto Forvtifikationsverket.

Förutom själva handläggningen så ansvarar personalen på Servicecenter även för avtalen inom ovanstående samt alla kontakter med leverantörerna. Växel, felanmälan och it-helpdesk är öppet dygnet runt då Driftcentralen på Muskö tar över när SC går hem för dagen och under helgerna.

Myndighetens "livlina"
Maria Larsson är chef för Servicecenter och har varit med från starten. Hur många anställda är ni i dag?
-Vi har gått från sex till tio personer. Ylva Forsgren, Anna Sjödell och jag har varit med från början.


Annika Lundmark. Foto Fortifikationsverket.

Vad är det vanligaste som Servicecenter får hjälpa till med?
-Felanmälan är ju en stor post där vi lägger upp cirka 20 000 ärenden per år. Annars är det vanliga externa växelsamtal. De interna handlar om alla de delar vi ansvarar för. It-helpdesksamtalen är ju också många, både internt och från SFV. Servicecenter är Fortifikationsverkets livlina, som personal alltid kan ringa när de inte vet vart de ska vända sig.

På vilket sätt har arbetsuppgifterna förändrats genom åren?
-Det har framför allt blivit fler! Vid starten för tio år sedan hade vi enbart fyra arbetsuppgifter; växel, felanmälan, it-helpdesk och fakturadistriubution.

Felanmälan är en viktigt uppgift och betyget från kunden har höjts sedan ni startade. Hur ser utvecklingen ut?
-Året vi startade var nöjdindex 76. 2009 låg den på 84 och vid samtliga mätningar därefter har index legat stadigt på 85...

Händer det något spännande för er del i framtiden?
-En ny arbetsuppgift för i år är deltagandet i Fortköp, främst gällande betalningsplaner och användarstöd. Där fortgår arbetet med att se hur SC ska vara involverade. Vi är även på väg att införa RAKEL (kommunikationssystem, red anm) inom myndigheten och då kommer SC att få en central roll gällande administration och behörigheter.
-I övrigt händer det något spännande varje dag då vi har ett så fantastiskt gäng som har så roligt ihop! 


Aurore Norberg skär upp jubileumstårtan...


Ola Möller och Jonaz Nilsson firar jubiléet med alkoholfritt bubbel. Foto Maria Larsson.  


SC-chefen Maria Larsson med invigningsprecent. Foto: Fortifikationsverket.

Hur firade ni att Servicecenter fyller tio år?
-Med tårta förstås! Efter påsk ska vi även gå ut och äta middag någon kväll, säger Maria Larsson.

 

 

 

 


Skriv ut: