Arvidsjaurs kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning som nu är aktuell. Det är en bra möjlighet att nyttja sin rätt som medborgare att tycka och tänka om sin kommun.

Medborgarundersökning till slumpvalt utsedda Arvidsjaursbor - viktigt delta!

2018-08-26 10:45

Nu startar utskicken av förbrev och inloggningsuppgifter till SCB:s Medborgarundersökning, som Arvidsjaurs kommun deltar i.

I årets omgång deltar 111 av Sveriges totalt 290 kommuner. Sammanlagt kommer 130 000 personer att ingå i urvalet. Det är viktigt att alla svarar för att få input på vad som är bra och mindre bra. Som medborgare är undersökningen ett bra tillfälle att vara med och påverka sin kommun.

Urvalspersonerna kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i förbrevet som skickas ut 23-29 augusti. Det går att logga in och besvara enkäten direkt när förbrevet kommer.
Webbenkäten är i år anpassad för att det ska vara lättare att svara via sin smarta telefon eller läsplatta. Den går även att besvara på engelska, finska och spanska.

Pappersenkäten finns även på arabiska. För att få den enkäten behöver urvalspersonen kontakta oss. Information om detta finns, på arabiska, i förbrevet, det brev som skickas med enkäten. Eventuella kommunspecifika tilläggsfrågor finns endast på svenska.

Sista svarsdag: Postenkäter måste postas senast 31 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är 5 november, kl. 13.00.

Utskick av svarsfrekvenser

Under insamlingens gång kommer vi löpande att skicka ut svarsfrekvenser till samtliga kontaktpersoner för undersökningen i deltagande kommuner.

Tidsplan för insamling

Utsändning av förbrev med inloggningsuppgifter till webben
23 augusti - 29 augusti
Utsändning av enkät
7 september- 13 september
Utsändning av påminnelse
19 september- 25 september
Utsändning av påminnelse med ny enkät
5 oktober-11 oktober
Sista dag för att skicka in enkäten med post

31 oktober
Insamlingen stänger
5 november (kl. 13.00)
* På grund av mängden enkäter görs utskicken under 5 vardagar.

Information för uppgiftslämnarna på SCB:s webbplats

För uppgiftslämnarna finns en sida på SCB:s webbplats där man kan hitta länk till inloggningen för webbenkäten,
information på andra språk och vanliga frågor och svar. https://www.scb.se/medborgarundersokningen-info/

Allmän info om undersökningen
Finns här https://www.scb.se/medborgarundersokningen/

Leverans av resultat: I SCB:s statistikdatabas finns resultat från tidigare omgångar.
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0003/

 

 


Skriv ut: