Skolelever i Arvidsjaurs kommun fick tidigare i vår möjligheten att diskutera med kommunala tjänstemän och lokala politiker och komma med förslag på förbättringar. Nu har förslagen sammanställts... Foto Kent Norberg.

Dialog- och demokratidag resulterade i flera förslag

2018-05-14 11:46

28 mars arrangerades den årliga dialog- och demokratidagen i Arvidsjaur. Där kunde elever från Fridhemsskolan och Sandbackaskolan under ett av passen föra dialog med tjänstemän och politiker, i klassrum på Fridhemsskolan.

Mot slutet av passet fick eleverna skriva ner synpunkter, förslag och frågor till kommunen. Synpunkterna handlade bland annat om skolmiljö, utbildning, fritidsanläggningar, aktiviteter, gator, parker, sommarjobb och kollektivtrafik.

Respektive förvaltning har nu gått igenom inkomna synpunkter och skrivit en återkoppling till eleverna. (Se länk längre ner på sidan.)

Av återkopplingen framgår bland annat att:
• Utegym kommer att byggas vid Nyborgstjärnen i år
• Medel har äskats för en ny ismaskin till ishallen inför 2019
• Taket på ishallen kommer att ses över under året och eventuellt läggas om
• En isbana för allmänheten kommer att anordnas på prov nere vid Nyborgstjärn
• Ny konstgräsplan finns med i investeringsäskandet för 2021
• Camp Gielas planerar uppstädning inför sommaren av strandområdet och lägga ny sand på stranden
• Inför år 2019 har ett investeringsäskande lämnats in för utveckling och renovering av stranden

Vi vill tacka alla de ungdomar som kom med förslag, synpunkter och frågor under dialog- och demokratidagen. Även om alla förslag inte kan bli verklighet är det jätteviktigt att vi som tjänstepersoner och politiker får insikt i vad som är viktigt för dagens unga.

 


Skriv ut: