Arvidsjaursborna är nöjda med cykel- och gångvägarna

2018-05-15 14:39

Arvidsjaur sticker ut i positiv bemärkelse som den landsbygdskommun där invånarna är nöjdast med sina gång- och cykelvägar, säger Per Östborn, projektledare, Gröna kommuner på väg.

Som ett led i Gröna Bilisters projekt "Gröna kommuner på väg" uppmärksammas då och då olika kommunala 2030-indikatorer, som visar hur långt enskilda kommuner kommit i omställningen till fossilfria transporter.
-Den här gången var turen kommen till 2030-indikatorn som rör förutsättningar för gång och cykel och där visar ni er i topp bland landsbygdskommunerna, säger Per åter.


Skriv ut: