Nu är skateboardrampen klar!

2018-05-16 15:12

Nu är sista delen monterad på ramperna vid Fridhemsskolan.

Under 2014 lämnade två elever in ett medborgarförslag om en ramp för sparkcyklar och rullskridskor. Efter dialog med elever beslutade kommunstyrelsen att bevilja medel till satsningen och därefter beviljades kommunen även ytterligare medel från Boverket. Detta för att kunna göra en ännu större satsning på skolans utemiljö.

Merparten av åtgärderna blev klara under 2017. Men nu har också de sista delarna på den största rampen levererats och kunnat monteras. Så nu är det bara att åka!


Skriv ut: