Hårda vintertester i rätt miljö ger tydliga svar. Foto Mats Carlsson, I 19.

Markstridsskolan väljer vintertester i Arvidsjaur

2018-02-09 09:50

Vid Markstridsskolan fortsätter arbetet i de olika utvecklingsprojekten. Ett av dessa är Pansarterrängbil 360 som nu testas i vintermiljö, i Arvidsjaur.


-Äntligen kan vi få leverera ett resultat till brukarna, vi vill ju bädda för att cheferna ska kunna ta rätt beslut när dom använder stridsfordonet i riktigt vinterklimat, berättar kapten Bodil Böös, systemföreträdare för Försvarsmaktens pansarterrängbilar på Markstridsskolan.

Under vintertesterna i Arvidsjaur genomförs en rad olika prov med stridsfordonet, lång landsvägsmarsch, bromsprov i olika hastigheter med och utan slirskydd, manöverbarhet i snö och oplogad väg, bärgning vid fastkörning med mera.

-Vi kommer också genomföra prov för att kontrollera hur besättning och skyttesoldater upplever att vagnen fungerar i vintermiljö, bland annat avseende hur till exempel utrustning fungerar och hur de upplever att utföra sina uppgifter i och i anslutning till vagnen. Det gör vi bland annat under ett stridsdygn med mörkerkörning, övernattning i vagn och ingående i olika stridsställningar, berättar Mats Andersson provledare från FMV:s test- och evalueringsavdelning i Skövde.

Markstridsskolan vintertestar inte enbart fordon, de vinterutbildar även specialister och reservare...


Skidmarsch genom de snörika och djupa skogarna kring Arvidsjaur. Foto Mats Carlsson, I 19.

På Markstridsskolan i Kvarn utbildas specialistofficerare med inriktning markstrid. I utbildningen till specialistofficer ingår också en grundläggande vinterutbildning som genomförs i Arvidsjaur.
-Bara att vistas i det här klimatet under närmare två veckor ger otroligt mycket, man förstår hur viktiga de små detaljerna är för att man ska kunna bibehålla stridsvärdet, säger Robin Holmqvist en av de 55 elever som nu genomför sin specialistofficersutbildning vid Markstridsskolan.

Text och foto: Mats Carlsson, I 19.


(Läs mer via länkarna nedan, så leder dig till Mats Carlssons båda artiklar i helhet.)


Skriv ut: