Famlijehem sökes

2018-01-11 10:34

Individ- och familjeomsorgen söker ett familjehem till ett syskonpar i förskole- och lägre skolåldern. Gärna en familj med egna barn, med då helst lite äldre barn/ungdomar. Tät kontakt med vårdnadshavare ingår, för planering av regelbundet umgänge för barnen.

Arvode och omkostnadsersättning utgår. Vi erbjuder handledning/stöd och utbildning.

För mer information kontakta enhetschef Anna Lindbäck, 0960 - 157 20.


Relaterade Länkar

Skriv ut: