Kommunchef Ulf Starefeldt klipper invigningsbandet till Skogsgården. Foto Kent Norberg.

Invigning av nytt boende/fritids

2018-09-27 11:36

På torsdagsförmiddagen klippte kommunchef Ulf Starefeldt invigningsbandet till Skogsgården, som är ett gruppboende enligt LSS och på nedre plan korttids/fritids för barn med funktionshinder:
-Jag är glad och stolt över ert arbete med att skapa detta boende och fritids. Härmed förklarar jag Skogsgården invigd!

Skogsgården återfinns i det som tidigare hette Borgargården. Lokalerna är rymliga och ljusa med utsikt ner mot Västra Ringlet. 

Bakgrund. Under hösten 2017 gjordes en genomgång på samtliga verksamheter inom AFF, Avdelningen för funktionshindrade, Socialtjänsten i Arvidsjaurs Kommun. Kostnader och behov undersöktes och vid denna genomgång framkom det att behovet var stort för vissa målgrupper och att kommunen inte hade resurser för att möte de behov som fanns inom vissa områden. 


Invigningsmingel.


Arbetsgruppen på Staren: Martin Hellström, Lina Lundqvist, Anna Lundgren, Åsa Åman, Marja-Liisa Lidman, Sara Haile, Olov Viklund, Susanne Blind och Jawad Mohseni.

Staren. Idag finns 2 boenden i Arvidsjaur utifrån LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, där det bor 12 personer. Utanför kommunen finns det personer som bor för att Arvidsjaurs Kommun inte har plats eller resurser att tillgodose deras behov av stöd. Placeringar utanför kommunen kostar pengar och därför las förslaget om ett till boende enligt LSS fram och det beviljades i december 2017.

Samtidigt så stod fastigheten som tidigare hette Borgargården tom. Eftersom fastigheten har två våningar så passade det bra att verksamheterna kunde vara i samma byggnad men ändå åtskilda, där personalen kunde användas på ett kostnadseffektivt sätt och rätt resurser kunde användas utifrån behov.
Staren har 5 platser totalt, varav i dagsläget 4 platser är klara, ytterligare en person är erbjuden. Det finns även ett rum till som kommer att fungera som extra rum för akuta lösningar inom kommunen om behov uppstår eller som övernattningsrum för anhöriga som har rest långt.

Rekrytering av personal har skett under våren och 9 tillsvidaretjänster är tillsatta. Personalen började den 3 september och har under 4 veckor fått information, träffat personerna som ska bo på boendet, planerat, möblerat boendet och lärt känna varandra som arbetsgrupp. Personalen som jobbar natt kommer att vara vaken och det kommer alltid att finnas
personal tillgänglig, dygnet runt, årets alla dagar. 


Personalen på Trasten: Erika Lövgren, Ulf Edin och Annika Wallin. Foto Kent Norberg.

Trasten. Korttids, som tidigare hette Åkerbäret, för barn med funktionshinder, avvecklades 2014 eftersom det bedömdes att behovet skulle kunna tillgodoses på andra sätt och att underlaget var för litet. Under de två senaste åren har förfrågningar om olika insatser för barn efterfrågats, barn som tidigare var små har blivit äldre och behoven har ökat. Efter en undersökning så konstaterades det att flera vårdnadshavare har behov av korttidsvistelse för sina barn. 

Barn som idag är under 12 år blir äldre och får behov av korttidstillsyn inom kort. 

Korttids, eller korttidsvistelse som det heter i lagen, LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, innebär att barn kan vistas på ett korttidshem eller en stödfamilj. Syftet kan vara att barnet behöver utvecklas inför framtidens självständighet eller att föräldrarna behöver få mer tid till syskon i familjen. Korttidsvistelse gäller även för vuxna, där det till exempel kan vara en make eller maka som behöver avlastning om partnern har särskilda behov. 

Korttidstillsyn, kallas ofta för fritids, gäller enligt LSS, för barn över 12 år med funktionshinder. Barnet kan vara på fritids i anslutning till skoldagen och vid skollov. Det finns inget krav att vårdnadshavarna ska förvärvsarbeta för att kunna ha rätt till denna insats. 

I december 2017 togs beslut att starta dessa två delar och i mars 2018 startade då verksamheten Trasten med Korttidstillsyn, fritids med inskolningar för några av barnen. Under maj och juni inskolades de första barnen för Korttidsvistelse med ett uppehåll för sommaren. I augusti fortsatte inskolningen och idag har 9 barn Korttidstillsyn och/eller Korttidsvistelse. 3 personal arbetar på Trasten på heltid med schemaläggning dag, kväll och natt, alla veckans dagar, året runt. 

Text: Jenny Bjuhr.


Skriv ut: