Hopblandade telefonnummer på röstkorten

2018-08-21 14:27

Telefonnumren till länsstyrelsen och kommunen som anges på röstkorten inför valen den 9 september har bytt plats. Det är korrekta telefonnummer som anges på röstkorten, men de står på fel plats.


· Tryckfelet har ingen betydelse för väljarens rösträtt och röstkortet går att använda som vanligt.
· Valmyndigheten beklagar det inträffade och förstår att det kan leda till förvirring.

Vid framställning av dubblettkort är uppgifterna korrekta.

Vilka konsekvenser får detta för väljarna?
Det innebär att väljare som ringer till länsstyrelsen för att t.ex. begära rättelse i röstlängden istället hamnar hos sin kommun, samt att väljare som ringer till sin kommun för att t.ex. få veta mer om förtidsröstningslokaler hamnar hos länsstyrelsen istället.

Hur många är drabbade?
Tryckfelet finns på samtliga röstkort i landet.

Kommer ni att skicka nya röstkort?
Nej. Tryckfelet påverkar inte väljarens möjlighet att rösta, och nya röstkort planeras inte att skickas ut. Röstkorten är redan under distribution och anländer till de röstberättigade senast den 22 augusti, det vill säga senast 18 dagar innan valdagen. Det är för kort om tid för att trycka nya.

Har ni frågor – ring Nils Sandström på tel. 010-22 55 424, eller Tobias Sundberg på tel. 010-22 55 497

Med vänlig hälsning

Tobias Sundberg
Länsjurist
Rättsenheten
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 Luleå
Tel. 010-225 54 97


Skriv ut: