Grodkällan på Slengmyren. Iakta varsamhet och undvik att gå närmast källan där det är som mest upptrampat. Foto Kent Norberg.

Grodkällan, Tsuobuoájá

2017-06-29 08:47

Den stora kallkällan på Slengmyren, kallad "Grodkällan", har blivit en väldigt populär utflyktsplats. 

Grodkällan ligger norr om Arvidsjaur, i närheten av Moskosel. Den ligger på Slengmyran och det är inte ovanligt att man ser renar på vägen dit. Grodkällan är en stor kallkälla med turkost klart, genomskinligt vatten.

Färgen kan bland annat bero på att flytande lerpartiklar reflekterar det gröna och blåa ljuset i vattnet, men även ljusgröna trådiga alger kan bidra. Källan är cirka 15 meter i diameter och över 3 meter djup, stupdjup vid kanten.

Vattnet är kristallklart och det är en så kallad artesisk källa. Det betyder att vattentrycket är så högt att det bubblar upp underifrån, vilket är väldigt speciellt att se. Det går att se långa trädstammar som en gång fallit i vattnet, vilka sträcker sig hela vägen ner till botten.

Bakgrund: Grodkällan fick sitt svenska namn, som en översättning, av det äldre samiska namnet Tsuobbuojája vilket betyder just Grodkällan. Namnet tros ha kommit från att grodor övervintrade i källan vilket samerna såg när de rastade vid källan förr i tiden, på sin väg mot Arvidsjaur.

Det sägs ha funnits en stig som samerna använde från Lomträsk, förbi källan och mot Arvidsjaur. På grund av källans märkliga utseende användes den också som gränsmärke mellan Lomträsk och Auktsjaur lappskatteland. Det går att läsa om i syneprotokoll i domböcker från 1823.

Beskrivning:
Slengmyran, någon kilometer väster om Lomträsk, är en klass 1 våtmark med höga naturvärden. Där finns även den säregna Grodkällan. Kör vägen mot Auktsjaur, sväng västerut efter Häggsjölidvägen cirka 3 km. Vidare 800 meter, delvis spångad, promenad från skylt vid vägen. På platsen finns en fikaplats med vindskydd, grillplats o bänkar. 

Hitta hit: Du kör norr ut mot Jokkmokk och efter Auktsjaur svänger du höger mot Lomträsk. Efter ett par kilometer svänger du vänster (skyltat Grodkällan) och efter ytterligare en liten färd finns en träskylt med "Grodkällan".

Obs! 
Undvik att gå närmast källan där det är som mest upptrampat.
Iakta aktsamhet, kasta inte skräp utan agera varsamt kring källan.


Skriv ut: