Mårten Enkosson, är ny driftschef på Fortifikationsverket i Arvidsjaur/Vidsel. Foto Kent Norberg.

Fortifikationsverket i Arvidsjaur

2017-04-25 15:48

Fortifikationsverket är en statlig myndighet som lyder under Finansdepartementet, Konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund:
-Vi är en av de största fastighetsägarna i Sverige, där Försvarsmakten är vår största kund, säger Mårten Enoksson, ny driftschef vid kontoret i Arvidsjaur sedan ett par månader.  

Fortifikationsverkets huvuduppgift är att anskaffa, drifta och avyttra fastigheter. Exempel på lokala kunder är; Arméns Jägarbataljon, AF kundtjänst och Kriminalvårdens Nationella Transportenhet NTE.

 
AF Kundtjänst och Kriminalvårdens Nationella Transportenhet NTE är kunder i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.

"Verket" äger hamnar, flygplatser, kontor, skyddsrum på och under jord, vägar med mera:
-Mycket av det vi hanterar är säkerhetsklassat, säger Mårten och berättar även att de jobbar i omkring 15 olika datasystem.


AJB är en stor kund för Fortifikationsverket i Arvidsjaur. Bilden: Stjärnkocken Melker Andersson, är en av många som vill återse Jägarbatlajonen: " Det hette K4 när jag gjorde lumpen här" sa Melker, när han för några år sedan fick en återblick av officeraren Pär Andersson. Foto Kent Norberg.


I Arvidsjaur har Fortifikationsverket 7 anställda inom drift/underhåll och vid Servicenter har 10 personer sin anställning:
-Dessutom finns ytterligare 5 personer anställda i Vidsel, som ingår i vårt distrikt.

Totalt 620 personer är anställda inom Fortifikationsverkets verksamheter i hela Sverige.


Fortverkets servicecenter återfinns i Arvidsjaur, sedan 10 år! Foto Kent Norberg.


Skriv ut: