Ersätter UF-företaget

2017-11-23 14:39

Det muntliga avtal kommunen träffade med ett UF-företag, gällande årets julklapp, bröts av kommunen. Detta med anledning av tidigare angivna skäl.

Kommen har beslutat att mot kvitto ersätta UF-företaget med de kostnader som förorsakats av det muntliga avtalet.

Ulf Starefeldt
Kommunchef

  


Skriv ut: