Lördags 24 mars är det dags för världens största miljömanifestation: Earth hour!

Earth hour

2018-02-12 08:53

Lördag 24 mars, klockan 20:30-21:30, är det dags för Earth hour - världens största miljömanifestation.

Temat för 2018 års Earth hour är "One planet life - Lev och ät inom ramen för en planet", och tar upp vår matkonsumtion.

Vad händer med klimatet?

Det är nästintill omöjligt att överskatta klimathotet. De årliga utsläppen av växthusgaser ligger på väldigt höga nivåer och konsekvensen är att vår jord värms upp allt snabbare.

Den globala uppvärmningen får katastrofala följder, som global avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, fler översvämningar, stormar och skogsbränder och att extremtemperaturer uppnås allt oftare. De fattigaste och mest sårbara människorna på vår planet drabbas hårt, bland annat på grund av hotad livsmedelsproduktion. Därtill hotas viktiga arter, livsmiljöer och hela ekosystem. Läs mer om klimatförändringarna, människans påverkan och vilka lösningar WWF tror på.

 

Så här kan du bli mer klimatsmart:

Bilen: Halvera resandet med fossila bränslen. Res klimatsmartare med tåg, buss, och kollektivtrafik, semestra utan flyg och rör på dig dubbelt så mycket, till exempel med cykel.

Biffen: Minska köttkonsumtionen kraftigt, öka intaget av gröna proteiner och sluta slänga ätbar mat - det vinner både du och planeten på!


Bostaden: Halvera energianvändningen från din bostad. Släck mer och gå helst över till LED-lampor. Fördubbla ditt positiva bidrag genom att producera egen förnybar el med egna solceller eller andelsägd sol- eller vindkraft.

Börsen: Halvera utsläppen från ditt sparande och dubblera ditt klimatsmarta sparande. Välj en bank, fondförvaltare eller ett försäkringsbolag som kan hjälpa dig med fossilfria placeringar.

Butiken: Konsumera klokare - halvera din klimatpåverkan från shopping, handla second-hand och fördubbla ditt positiva bidrag genom att använda cirkulära och digitala tjänster.  
Källa: www.wwf.se


Skriv ut: