Arvidsjaurs kommun söker socialchef

2018-02-08 13:12

Socialförvaltningen i Arvidsjaurs kommun ansvarar för kommunens verksamhet inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, funktionshinder, individ- och familjeomsorg.

Arbetsuppgifter:
Din roll som socialchef i Arvidsjaurs kommun är en varierande tjänst, fylld av intressanta uppgifter och spännande utmaningar. Du är övergripande ansvarig, leder och utvecklar förvaltningens verksamhet utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Du har fokus på ledarskap, effektivitet, kvalitet och ekonomi i balans.
Du ingår i kommunens centrala ledningsgrupp samt har egna ledningsgrupper inom förvaltningen bestående av enhetsområdeschefer och handläggare.
Samarbete med kommunens andra verksamheter, andra kommuner, sjukvårdshuvudmän och andra nätverk är något du aktivt arbetar för att förstärka.


Skriv ut: