Angående skolledighet

2018-09-07 10:09

Gällande ledighet från skolarbetet i grundskolan gäller följande:

Rektor beslutar i varje enskilt fall utifrån gällande lagstiftning och ledighet kommer att medges endast i undantagsfall och då synnerliga skäl bedöms föreligga.

Detta kan upplevas som en skillnad mot tidigare praxis men det är för att säkerställa att alla elever i Arvidsjaur får den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen."

Med vänlig hälsning,
Stefan Millgård
Skolchef


Skriv ut: