Nyheter

Vår webborganisation är uppbyggd så att kommunen har en kommunikatör med övergripande ansvar för webbplatsen. Därutöver finns redaktörer och skribenter ner i de olika verksamheterna. Tanken är att på så sätt skapa en bredare organisation, erbjuda bättre uppdateringar och undvika "flaskhals". 

Arbetsbeskrivning: Kommunikatören är systemansvarig, sköter administration av inloggningar, bevakar kvalitet på kommunwebben, initierar webbutbildningar, är skriv- och fotokunnig. Skapar pressmeddelanden och informerar medier när kommunen vill nå ut med information. Marknadsför Arvidsjaur i annonser och artiklar. Tar emot beställningar av tjänstekort. Är redaktör för Kommuninfon samt styr startsidan. Ingår i kommunens informationsgrupp i händelse av kris.

Kommunikatören tillhör Stödfunktionen och lyder direkt under kommunchefen, som är ansvarig utgivare för kommunens hemsida, kommunen Facebook samt olika publikationer så som Kommuninfo (utkommer 2ggr/år).

Kommuninfo juli 2018 (tidning i pdf)

Länkar:

Värt vetande om Arvidsjaurs kommun

Nyheter


29 november 2018

Samisk flaggdag

29 november 2018

Skyltsöndag

14 november 2018

Om- och tillbyggnad av Tallbackaskolan!

Pressmeddelande:

Kommunikatör

Kent Norberg

Kommunikatör

Telefon: 0960-158 59
Mobil: 070-24 24 396
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Nyheter från Meltwater

Späckad samisk vecka i Arvidsjaur

2019-01-21 10:55

ARVIDJAUR Under måndagen invigs Biejvieh, den samiska veckan i Arvidsjaur. I dagarna sju erbjuds ett fullspäckat program för såväl skolor...

Sweden-Arvidsjaur: Financial information systems 2019/S 014-029053

2019-01-21 09:15

Contract notice Services Legal Basis: Directive 2014/24/EU Section I: Contracting authority I.1)Name and addresses Arvidsjaurs kommun...

Sverige-Arvidsjaur: Ekonomiska informationssystem 2019/S 014-029053

2019-01-21 09:09

Meddelande om upphandling Tjänster Legal Basis: direktiv 2014/24/EU Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1)Namn och adresser...


Skriv ut: